Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Iunie, 2018

Contabilitatea

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Contabilitatea are misiunea de a asigura ţinerea evidenţei contabile a activităţii Agenţiei în conformitate cu legislaţia în vigoare, planificarea, modificarea şi executarea bugetului Agenţiei.

Atribuţii de bază:
*     organizarea corectă a evidenţei contabile;
*     pregătirea materialelor şi calculelor pentru proiectul bugetului Agenţiei, controlul asupra mersului executării bugetului;
*     utilizarea corectă şi cu economie a mijloacelor financiare, controlul asupra integrităţii resurselor băneşti şi a valorilor materiale;
*     întocmirea şi prezentarea, în termenele stabilite, a rapoartelor financiare, dărilor de seamă contabile, rapoartelor statistice, precum şi a rezultatelor executării bugetului;
*     calcularea şi achitarea la timp a salariilor, premiilor, concediilor de odihnă şi altor plăţi în conformitate cu ordinile conducerii Agenţiei;
*     evidenţa decontărilor cu întreprinderile, organizaţiile, instituţiile şi persoanele particulare, eliberarea facturilor de expediţie.

Personalul Serviciului

 

Aliona AFTENIUC – Contabil-şef

Studii: Academia de Studii Economice din Moldova (1995), Facultatea – contabilitate.

Lucrează la Agenţie din iunie 2011. Anterior a activat în cadrul Întreprinderii de Stat „Casa de Comerţ DIP”, ÎS „CRIS Registru”,. Este specialist în domeniul economiei şi evidenţei contabile.

Tel.: 022-251-332
e-mail: aliona.afteniuc@anrceti.md

Alina TIHOŢCAIA – contabil
Tel.: 022-251-341, e-mail: alina.tihotcaia@anrceti.md

Ultima actualizare: 20/09/2016