Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Iulie, 2018

Serviciul Resurse Umane

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Serviciul Resurse Umane are misiunea de a realiza obiectivele strategice ale ANRCETI privind implementarea unui management eficient al resurselor umane, în conformitate cu politica ANRCETI în domeniul resurselor umane şi cu actele normative care reglementează relaţiile de muncă dintre angajator şi angajat.

Atribuţii de bază:
*     elaborarea şi implementarea procedurilor cu privire la planificarea resurselor umane, recrutarea şi selectarea candidaţilor pentru posturile de muncă vacante;
*     asigurarea necesarului de personal în ANRCETI, motivarea şi menţinerea personalului, dezvoltarea profesională şi avansarea în grad de calificare a acestuia;
*     acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice în domeniul resurselor umane;
*     evidenţa datelor şi documentelor cu privire la personalul ANRCETI;
*     comunicarea cu mediul intern şi extern în probleme privind managementul resurselor umane.

Personalul serviciului

 

Nicolae GUMENÎI – şef Serviciul Resurse Umane

Studii – Universitatea Agrară de Stat din Moldova (1977). Specialist în domeniul economiei.

Activează la ANRCETI din februarie 2014. Anterior a lucrat în calitate de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Ucraina şi director dezvoltare regională în cadrul S.A.”Klassika Asigurări”
Deţinător al Ordinului ”Gloria Muncii” şi al distincţiei de stat ”Om Emerit”

Tel: 022 251 303
e-mail: nicolae.gumenii@anrceti.md

Victoria Bechea – specialist principal SRU
Tel: 022 251 344
e-mail: victoria.bechea@anrceti.md

 

Ultima actualizare: 23/08/2017