Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

18 Iunie, 2018

Direcţia Executivă Reglementări

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Direcţia Executivă Reglementări (DER) are misiunea de a asigura aplicarea de către furnizorii de comunicaţii electronice și de servicii poștale a reglementărilor cu caracter economic şi tehnic ale ANRCETI în scopul implementării strategiilor de dezvoltare a sectoarelor respective, promovării concurenţei şi protecţiei drepturilor utilizatorilor de servicii de comunicații electronice și de servicii poștale.

DER este compusă din două servicii: Serviciul Acces și Interconectare (SAI) și Serviciul Monitorizare și Statistică (SMS).

Atribuţii de bază:
*     monitorizarea respectării de către furnizorii de comunicaţii electronice și de servicii poștale a prevederilor ce se conţin în reglementările cu caracter economic şi tehnic ale ANRCETI;
*     monitorizarea respectării de către furnizorii de rețele și servicii de comunicații electronice cu putere semnificativă pe piețele relevante a obligaţiilor speciale preventive impuse acestora prin actele de reglementare ale ANRCETI;
*     asigurarea respectării de către furnizori a regulilor de interconectare a reţelelor şi de acces la reţelele şi/sau serviciile de comunicaţii electronice;
*     monitorizarea procesului de utilizare de către furnizori a resurselor de numerotare din Planul Naţional de Numerotare și a canalelor/frecvenţelor radio asignate de ANRCETI în baza licențelor;
*     monitorizarea procesului de portare a numerelor telefonice și de implementare a altor proiecte desfășurate de ANRCETI;
*     monitorizarea respectării de către furnizori a obligaţiilor privind asigurarea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice și a standardelor de calitate a serviciilor poștale din sfera serviciului poștal universal;
*     colectarea și agregarea datelor statistice prezentate de furnizorii de reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice, de furnizorii de servicii poștale şi întocmirea rapoartelor statistice trimestriale şi anuale privind evoluţia sectoarelor de comunicaţii electronice și de comunicaţii poștale;
*     monitorizarea procesului de prezentare de către furnizori a informaţiilor privind veniturile obţinute din activitatea în sectoarele de comunicaţii electronice și de comunicații poștale, precum și al exercițiului de achitare de către furnizori a plăţii de reglementare și monitorizare.

Personalul Direcţiei:

*

 

Nicolae MOROI – Şef al Direcţiei Executive Reglementări (DER)

Studii: Colegiul Industrial și de Construcții mun. Chișinău (1994), Academia de Studii Economice din Moldova (2007), Licențiat în Drept. Masterand la Universitatea Tehnică din Moldova (2016 - prezent).

Anterior a activat în calitate de inspector principal în cadrul Inspecției de Stat în Construcții.

Tel.: 022 25 13 18
e-mail: nicolae.moroi@anrceti.md

Victor TĂNASE – Şef adjunct DER
Tel.: 022 25 13 11, e-mail: victor.tanase@anrceti.md

Roman BAHNARU – Consultant DER
Tel.: 022-251-352, e-mail: roman.bahnaru@anrceti.md

 

Serviciul Acces și Interconectare (SAI)

Tatiana GÂNDEA – Șef  SAI
Tel.: 022-251-357, e-mail: tatiana.gandea@anrceti.md

Valeriu SOLTAN – Specialist principal SAI
Tel.: 022-251-354, e-mail: valeriu.soltan@anrceti.md

Natalia ZGARDAN-BUCĂTARU – Specialist principal SAI
Tel.: 022-251-345, e-mail: natalia.zgardan@anrceti.md

Svetlana BABIN – Specialist superior SAI
Tel.: 022-251-366, e-mail: svetlana.babin@anrceti.md

 

Serviciul Monitorizare și Statistică (SMS)

Corneliu PERLOG – Șef SMS
Tel.: 022-251-335, e-mail: corneliu.perlog@anrceti.md

Roman BOGDAN – Specialist principal SMS
Tel.: 022-251-333, e-mail: roman.bogdan@anrceti.md

Elena NEDIN – Specialist principal SMS
Tel.: 022-251-331, e-mail: elena.nedin@anrceti.md

Tatiana SAPOJNIC – Specialist superior SMS
Tel.: 022-251-336, e-mail: tatiana.sapojnic@anrceti.md

sus

Ultima actualizare: 17/01/2017