Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Noiembrie, 2017

Direcţia Monitorizare şi Control

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Obiectivul principal al Direcţiei Monitorizare şi Control (DMC) rezidă în supravegherea și controlul respectării de către furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice și de servicii poștale a prevederilor legilor, altor acte normative și reglementărilor ANRCETI în domeniile din competența sa, precum și a drepturilor utilizatorilor de servicii de comunicaţii electronice și servicii poștale.

Direcţia este constituită din două servicii: Serviciul Supraveghere şi Control (SSC) și Serviciul Protecția Utilizatorilor (SPU). 

Atribuţii de bază:
*     monitorizarea respectării de către furnizori a prevederilor actelor legislative, normative și reglementărilor ANRCETI în domeniile din competența sa, elaborarea rapoartelor privind rezultatele acestei monitorizări;
*     efectuarea controalelor axate pe verificarea respectării prevederilor legilor, altor acte normative și reglementărilor ANRCETI privind activitatea în domeniile din competența sa, a condițiilor autorizării generale și condițiilor licențelor eliberate de ANRCETI;
*     monitorizarea şi controlul respectării de către furnizori a drepturilor utilizatorilor de servicii de comunicații electronice și de servicii poștale;
*     monitorizarea și controlul asigurării de către furnizori a nivelului minim necesar de transparență a informațiilor privind serviciile furnizate, a tarifelor aplicate, precum și a altor condiții de furnizare a serviciilor de comunicații electronice și serviciilor poștale;
*     monitorizarea și controlul respectării de către titularii dreptului de proprietate și furnizorii de rețele și/sau servicii de comunicații electronice a cadrului legal în vederea obținerii și exercitării dreptului de acces pe proprietăți și de utilizare partajată a infrastructurii fizice și/sau a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice;
*     constatarea contravențiilor din domeniile de competență ale ANRCETI, încheierea proceselor-verbale cu privire la contravenții, participarea la examinarea cauzelor contravenționale în instanța de judecată;
*     examinarea petițiilor parvenite în adresa ANRCETI de la utilizatorii de servicii de comunicații electronice și de servicii poștale;
*     oferirea, la solicitare, a suportului juridic, informațional și a recomandărilor pe chestiuni ce vizează apărarea drepturilor și intereselor legitime ale utilizatorilor de servicii de comunicații electronice și de servicii poștale.

Personalul Direcţiei:

 

Ruslan POPESCU – Șef al Direcției Monitorizare și Control (DMC)

Studii: Universitatea de Stat din Moldova, facultatea Drept (1996 - 2002), licențiat în drept. Colegiul Pedagogic ”A. Mateevici” (1991 - 1996).

Activează în cadrul ANRCETI din noiembrie 2013. Până în prezent a exercitat funcția de șef al Serviciului Supraveghere și Control din Direcția Monitorizare și Control a ANRCETI. Anterior a activat în Departamentul de Executare, în cadrul BC ”Moldindconbank” SA, apoi în Departamentul Consular al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene. Deține gradul diplomatic Atașat (2007).

Tel.: 022-251-304, e-mail: ruslan.popescu@anrceti.md

 

Eugeniu CAZACU – Şef adjunct DMC
Tel.: 022-251-305, e-mail: eugeniu.cazacu@anrceti.md

 

Serviciul Protecţia Utilizatorilor (SPU) 

Raşid LUNGU – Şef SPU
Tel.: 022-251-321, e-mail: rasid.lungu@anrceti.md

Marina URSU – Specialist superior SPU
Tel.: 022-251-353, e-mail: marina.boscaneanu@anrceti.md

Tatiana MARTIN – Specialist superior SPU
Tel.: 022-251-328, e-mail: tatiana.martin@anrceti.md

 

Serviciul Supraveghere şi Control (SSC)

Denis SÎTARI – Șef SSC
Tel.: 022-251-360, e-mail: denis.sitari@anrceti.md

Victor CIORBĂ – Specialist principal SSC
Tel.: 022-251-359, e-mail: victor.ciorba@anrceti.md

Alexandru COJUHARI – Specialist principal SSC
Tel.: 022-251-323, e-mail: alexandru.cojuhari@anrceti.md

Gheorghe IACUBOI – Specialist principal SSC
Tel.: 022-251-358, e-mail: gheorghe.iacuboi@anrceti.md

sus

Ultima actualizare: 25/05/2017