Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

21 Septembrie, 2018

Hotărîri ale Consiliului de Administraţie

original

H.C.A. nr. 75 din 27.12.2012

Hotărâre cu privire la modificarea anexei la Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 59 din 21.12.2010

PDF, 108.64 KB

original

H.C.A. nr. 74 din 27.12.2012

Hotărâre privind instituirea Comisiei de concurs pentru eliberarea licenţei de utilizare a subbenzii de frecvenţe radio: 3750 - 3800 MHz din banda de frecvenţe radio de 3600 - 3800 MHz, în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice cu acces radio în bandă largă

PDF, 214.32 KB

original

H.C.A. nr. 73 din 27.12.2012

Hotărâre privind aprobarea Programului de elaborare a actelor de reglementare ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei pentru anul 2013

PDF, 920.54 KB

original

H.C.A. nr. 72 din 27.12.2012

Hotărâre privind aprobarea Planului de activitate al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei pentru anul 2013

PDF, 243.29 KB

original

H.C.A. nr. 70 din 20.12.2012

Hotărâre cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 33 din 17 noiembrie 2011

PDF, 187.33 KB

original

H.C.A. nr. 69 din 11.12.2012

Hotărâre cu privire la modificarea Anexei 1 a Procedurii privind administrarea resurselor de numerotare telefonică

PDF, 131.49 KB

original

H.C.A. nr. 68 din 06.12.2012

Hotărâre pentru aprobarea Anunţului publicitar despre organizarea şi desfăşurarea concursului pentru eliberarea licenţei de utilizare a sub-benzii de frecvenţe radio 3750 - 3800 MHz în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice mobile terestre cu acces radio în bandă largă

PDF, 144.79 KB

original

H.C.A. nr. 67 din 29.11.2012

Hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 23 din 03 august 2010

PDF, 262.23 KB

original

H.C.A. nr. 66 din 29.11.2012

Hotărâre pentru modificarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 278 din 17 noiembrie 2009

PDF, 1.01 MB

original

H.C.A. nr. 61 din 30.10.2012

Hotărâre privind stabilirea cuantumului plăţii de reglementare şi monitorizare pentru anul 2013

PDF, 101.24 KB

modified

H.C.A. nr. 41 din 11.10.2012

Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni pentru implementarea portabilităţii numerelor telefonice în Republica Moldova

PDF, 283.68 KB

original

H.C.A. nr. 38/1 din 12.09.2012

Hotărâre privind desemnarea administratorului bazei de date centralizate pentru implementarea şi realizarea portabilităţii numerelor în Republica Moldova

PDF, 91.72 KB

original

H.C.A. nr. 36 din 26.07.2012

Hotărâre privind stabilirea numărului de licenţe de utilizare a frecvenţelor/canalelor radio din benzile de frecvenţe 2500-2690 MHz şi 3600-3800 MHz

PDF, 134.68 KB

original

H.C.A. nr. 35 din 26.07.2012

Hotărâre cu privire la completarea Procedurii de cesionare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice

PDF, 108.65 KB

original

H.C.A. nr. 33 din 26.06.2012

Hotărâre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele Hotărîri ale Consiliului de Administraţie al ANRCETI

PDF, 184.08 KB

original

H.C.A. nr. 07 din 27.03.2012

Hotărâre cu privire la modificarea şi completarea Procedurii privind administrarea resurselor de numerotare telefonică

PDF, 178.99 KB

modified

H.C.A. nr. 06 din 27.03.2012

Hotărâre privind stabilirea grilei de punctaj pentru evaluarea criteriilor de selectare a furnizorilor de reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice, care vor obţine licenţe de utilizare a numerelor naţionale scurte de forma 116xxx

PDF, 251.88 KB

original

H.C.A. nr. 04 din 01.02.2012

Hotărâre privind aprobarea Planului de activitate al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei pentru anul 2012

PDF, 257.31 KB

modified

H.C.A. nr. 33 din 17.11.2011

Hotărâre cu privire la aprobarea formularelor rapoartelor statistice pentru furnizorii de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice

PDF, 210.6 KB

original

H.C.A. nr. 31 din 04.11.2011

Hotărâre privind modificarea Hotărîrii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 19 din 13 februarie 2009

PDF, 233.74 KB