Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

19 Octombrie, 2018

Glosar de termeni

hardware

echipament utilizat pentru introducerea, procesarea şi scoaterea datelor în sistemele informaţionale.
(Reglementarea Tehnică „Asigurarea securităţii informaţionale la prestarea serviciilor publice electronice. Cerinţe tehnice”, aprobată prin ordinul MTIC nr. 94 din 17.09.2009)

HTML - HyperText Markup Language

limbaj de marcare, utilizat la crearea paginilor-web în browser. Scopul HTML-ului este, în mare parte, prezentarea informaţiilor – reflectarea paragrafelor, a fonturilor, a tabelelor etc., şi nu descrierea semanticii web-documentului.
(Conceptul tehnic al Sistemului Informaţional Automatizat “Registrul de stat al achiziţiilor publice”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.355 din 8 mai 2009, Monitorul Oficial nr.92-93/407 din 15.05.2009)

HTTP – Hypertext Transfer Protocol

metoda presupune accesul la informaţia de pe Internet, plasată pe serverul WWW. Protocolul HTTP este un protocol de tip text al WWW.
(Conceptul tehnic al Sistemului Informaţional Automatizat “Registrul de stat al achiziţiilor publice”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.355 din 8 mai 2009, Monitorul Oficial nr.92-93/407 din 15.05.2009)