Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

11 Decembrie, 2018

Practic toți furnizorii de comunicații electronice supuși controalelor s-au conformat prescripțiilor emise de ANRCETI

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

În prima jumătate a anului 2017, majoritatea furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice (27), supuși controalelor de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), au înlăturat derogările de la cerinţele normei legale constatate de ANRCETI până la încheierea controalelor respective, șapte – s-au conformat prescripțiilor emise de ANRCETI, iar un furnizor (TV BOX) a fost sancționat, pentru încălcările comise, cu o amendă în mărime de 6 000 lei. Acesta este rezultatul sumar al celor 35 de controale (planificate, inopinate) efectuate de ANRCETI în primul semestru al anului curent asupra activității furnizorilor de comunicaţii electronice.

Cele mai frecvente încălcări constatate de ANRCETI au fost următoarele: neprezentarea datelor veridice privind venitul din activitatea în domeniul comunicațiilor electronice; neachitarea plăţii de reglementare; necorespunderea prevederilor contractelor de furnizare a serviciilor de comunicații electronice cu normele legale în vigoare și neprezentarea datelor veridice privind numărul de abonați.

Potrivit datelor ANRCETI, cei șapte furnizori în adresa cărora au fost emise prescripții au executat prescripțiile respective prin înlăturarea încălcărilor constatate în termenii stabiliți. De menționat că ANRCETI a aplicat furnizorului TV BOX amenda de 6 000 lei pentru neprezentarea datelor veridice privind numărul abonaților și, respectiv, a datelor despre venitul din activitatea în domeniul comunicațiilor electronice.

ANRCETI efectuează controale planificate ale activității furnizorilor autorizați de reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice în conformitate cu graficele trimestriale ale controalelor care sunt aprobate de directorul ANRCETI și publicate ulterior pe pagina web oficială a autorității de reglementare. În trimestrul III al anului 2017, Direcția Monitorizare și Control a ANRCETI va efectua 20 de controale planificate. Furnizorii care vor fi supuși controlului sunt nominalizați în Graficul controalelor planificate pentru trimestrul III al anului 2017, document care este disponibil aici.

3 iulie 2017

Ultima actualizare: 3/07/2017