Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

17 Octombrie, 2018

ANRCETI a publicat un ghid dedicat regimului de acces pe proprietăți și de utilizare partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a publicat astăzi pe pagina sa web oficială Ghidul privind accesul pe proprietăți, care vine să ofere clarificări și recomandări pentru furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice, entitățile publice de diferite nivele, proprietarii privați şi deţinătorii de infrastructură fizică în vederea aplicării regimului de acces pe proprietăți publice sau private și de utilizare partajată a infrastructurii asociate rețelelor de comunicații electronice. Documentul a fost elaborat de ANRCETI în baza prevederilor Legii privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice (în continuare - Legea nr. 28/2016), în vigoare din 15.04.2016.

Elaborarea și publicarea Ghidului nominalizat reprezintă o componentă a campaniei de informare pe care ANRCETI o desfășoară în scopul familiarizării furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice, entităților publice de diferite nivele și titularilor dreptului de proprietate privată cu dispozițiile Legii nr. 28/2016, drepturile și obligațiile care le revin conform prevederilor acestei legi.

Ghidul este structurat în cinci capitole în care sunt descrise condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică și pe proprietatea privată în vederea construirii (instalării), întreţinerii, demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării reţelelor publice de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, încheierea contractelor de acces pe proprietăți, partajarea infrastructurii asociate rețelelor de comunicații electronice, regulile de autorizare a lucrărilor de construire (instalare) a acestor rețele și a elementelor de infrastructură asociată.

Prin Legea nr.28/2016, ANRCETI este abilitată să asigure respectarea prevederilor acestei legi de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și titularii dreptului de proprietate publică sau privată în vederea obținerii și exercitării de către primii a dreptului de acces pe proprietăți și de utilizare partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice.

După intrarea în vigoare a Legii nr. 28/2016, ANRCETI a inițiat o campanie de informare în scopul popularizării și familiarizării publicului cu prevederile acestei legi. În cadrul campaniei, ANRCETI a elaborat și publicat pe pagina sa web oficială, în iulie 2016, o secțiune specială întitulată Acces pe proprietăți, iar în noiembrie a organizat trei seminare dedicate implementării legii menționate pentru reprezentanții autorităților publice municipale și raionale din zonele de nord, centru și sud a republicii.

4 mai 2017

Ultima actualizare: 4/05/2017