Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

17 Decembrie, 2018

Volumul total al vânzărilor pe piața serviciului de televiziune furnizat contra plată a înregistrat o creștere nesemnificativă în primul trimestru al anului 2017

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Datele statistice privind evoluția pieței serviciului de televiziune (TV) furnizat contra plată (prin rețele de cablu și IP TV) în primul trimestru al anului 2017, agregate de Agenția Națională pentru Reglementări în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI), atestă o creștere ușoară a veniturilor provenite din vânzarea acestui serviciu pe fundalul diminuării numărului de abonați. Astfel, volumul vânzărilor serviciilor TV contra plată a crescut, comparativ cu trimestrul I al anului 2016, cu 2,5 mil. lei (+6,6%) și a însumat circa 41 mil. lei, iar numărul de abonați la serviciul respectiv s-a micșorat, timp de trei luni, cu 2,7 mii (-1%) și a alcătuit 267,2 mii. Urmare a acestei evoluții, venitul mediu lunar per abonat (ARPU) al operatorilor de pe piața serviciilor TV contra plată a crescut cu 4 lei (+8,6%) si a atins cifra de 50,8 lei.

În același timp, veniturile realizate din vânzarea serviciului de televiziune furnizat prin rețele IP TV a crescut, față de perioada similară a anului 2016, cu 2,6 mil. lei (+17,1%), și a însumat 17,9 mil. lei.

Conform datelor prezentate ANRCETI de către 78 de furnizori activi ai serviciului TV contra plată, numărul abonaților conectați la serviciul dat prin rețelele de cablu coaxial a scăzut cu 4,8 mii (-2,5%) și a totalizat 187 mii, iar numărul de abonați a operatorilor de rețele IP TV a crescut cu 2,1 mii (+2,6%) și a însumat 80,2 mii. Urmare a acestei evoluții, rata de penetrare a serviciului TV contra plată, raportat la 100 de locuitori ai republicii, a scăzut până la nivelul de 7,5%.

Aceleași date arată că din numărul total de abonați 70% - utilizau rețele TV prin cablu, iar 30% - rețele IP TV. Din totalul de abonați 53% - recepționau semnalul TV în format analogic și 47% - în format digital.

În perioada de referință, cei mai mari operatori de pe piața serviciului TV contra plată au deținut, în funcție de cifra de afaceri, următoarele cote de piață: Moldtelecom - 30,7%, Sun Communications - 23,6%, și TV BOX - 12,7%. Cota cumulativă de piață a celorlalți 75 furnizori a fost de 33%.

7 iunie 2017

Ultima actualizare: 7/06/2017