Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

19 Octombrie, 2018

Furnizorii de rețele și/sau servicii de comunicații electronice urmează să prezinte, până la 15 august, rapoartele statistice pentru trimestrul II al anului 2017

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) atenţionează furnizorii de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice asupra faptului că ei urmează să prezinte ANRCETI, până la data de 15 august 2017, rapoartele statistice pentru trimestrul II al anului 2017 privind evoluţia situaţiei pe segmentele de piaţă pe care activează aceștia. Obligația respectivă este stabilită în Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 75 din 29.12.2015, prin care a fost modificată și completată Hotărârea Consiliului nr. 33 din 17.11.2011 cu privire la aprobarea formularelor rapoartelor statistice pentru furnizorii de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice.

Conform hotărârii nominalizate, furnizorii care furnizează reţele fixe de acces şi/sau servicii prin rețele fixe, rețele mobile de acces şi/sau servicii prin rețele mobile, rețele şi/sau servicii de difuzare și retransmisie a programelor audiovizuale au obligaţia să completeze şi să prezinte trimestrial ANRCETI următoarele formulare statistice: „CE-2. Reţele şi servicii fixe”, „CE-3. Reţele şi servicii mobile” şi „CE-4. Reţele şi servicii audiovizuale”. Formularele menţionate se completează de către furnizorii care furnizează reţelele şi/sau serviciile respective.

Furnizorii vor completa și vor expedia formularele statistice prin sistemul informațional al ANRCETI „Raportare on-line”. Acesta poate fi accesat prin intermediul bannerului „Raportare on-line”, publicat pe pagina principală a site-ului ANRCETI www.anrceti.md, sau la adresa https://eservicii.anrceti.md. Sistemul funcționează după principiul „cabinet personal de lucru”, unde fiecare furnizor autentificat în sistem poate crea, edita, vizualiza și expedia formularele respective, aplicând semnătura electronică deținută.

În cazul în care furnizorii nu au posibilități tehnice pentru utilizarea sistemul informațional „Raportare on-line”, dânșii vor prezenta ANRCETI formularele completate în formă electronică la adresa: raport.statistic@anrceti.md și în unul din următoarele moduri: (i) prin depunere, personal sau de către un reprezentant al furnizorului, sub luare de semnătură sau (ii) prin serviciul poştal de trimitere recomandată cu confirmare de primire la adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare 134, of. 410 mun. Chişinău, MD 2012.

Formularele rapoartelor statistice pot fi descărcate de pe pagina web oficială a ANRCETI, secţiunea Pagina furnizorului, subsecțiunea Formulare. Tot acolo furnizorii pot consulta şi Instrucţiunile pentru completarea acestor formulare.

9 august 2017

Ultima actualizare: 9/08/2017