Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

13 Decembrie, 2018

ANRCETI anunță consultarea publică a proiectului de modificare și completare a Procedurii privind administrarea resurselor de numerotare telefonică

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a expus astăzi pe pagina sa web oficială spre consultare publică proiectul (.pdf) hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu privire la modificarea și completarea Procedurii privind administrarea resurselor de numerotare telefonică, aprobată prin hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 58 din 21.12.2010, cu modificările și completările ulterioare. Consultarea se va desfăşura până la data de 10 mai 2017, aceasta fiind data limită pentru prezentarea recomandărilor asupra documentului.

Potrivit notei informative care însoțește proiectul, acesta a fost elaborat în scopul aducerii Procedurii privind administrarea resurselor de numerotare telefonică în concordanță cu modificările recente operate la Planul Național de Numerotare (PNN) de către Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, precum și pentru a elimina, la solicitarea furnizorilor, unele inexactități din Procedura respectivă.

Pornind de la faptul că noua redacție a pct. 22 din PNN prevede că numerele naţionale scurte de forma 11x se atribuie și se utilizează în conformitate cu reglementările speciale emise de către autoritatea de reglementare, ANRCETI propune excluderea din punctul 1 din Anexa Procedurii privind administrarea resurselor de numerotare telefonică a sintagmei ”112 – număr unic pentru apelurile de urgență”. Prin această modificare numerele naţionale scurte de forma 11x pentru servicii de urgență și pentru alte servicii armonizate la nivel european vor fi exceptate de necesitatea utilizării acestora în baza licențelor respective.

Pentru a elimina formularea ambiguă a prevederii din pct. 21 și 24 ale Procedurii, prin care furnizorii, în anumite situații, ar fi impuși să achite o plată nejustificată pentru resursele de numerotare, ANRCETI propune completarea pct. 24 cu următoarea prevedere: „În cazul solicitării în continuare a utilizării resurselor de numerotare pentru care a încetat dreptul de utilizare, în scopul evitării taxării duble pentru aceiași lună, plata pentru prima lună a noii atribuiri nu se va percepe”.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectului supus consultării publice, în scris, prin poştă pe adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, mun. Chişinău, prin fax: 022-222-885 sau prin e-mail la adresa: office@anrceti.md. Telefoane de contact: 022 251 320, 022 251 334.

Proiectul este disponibil în versiunile: word:  pdf: 

10 aprilie 2017

Ultima actualizare: 10/04/2017