Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

17 Octombrie, 2018

Bilanțul reuniunii de la Chișinău a Grupului reglementatorilor în domeniul comunicaţiilor electronice din ţările Parteneriatului Estic

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Grupul reglementatorilor în domeniul comunicaţiilor electronice din ţările Parteneriatului Estic (Grupul EaPeReg) și-a trasat, în ședința sa plenară de vineri, 7 aprilie, desfășurată la Chișinău, noi obiective și acțiuni concrete pe termen mediu axate pe dezvoltarea durabilă a comunicațiilor electronice în beneficiul cetățenilor. Participanţii la reuniune au aprobat planul de activitate pentru anul 2017 și planul de acțiuni a Grupului EaPeReg pentru anii 2018 – 2020, prelungirea pentru următorii doi ani a Memorandumului de înţelegere încheiat anterior cu Asociaţia reglementatorilor europeni pentru comunicaţii electronice (BEREC) și au acceptat aderarea la organizație a autorității de reglementare a comunicațiilor electronice din Croația.

Ședința plenară și atelierul de lucru care a precedat-o au fost organizate de Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI), în calitate de președinte al Grupului EaPeReg, cu suportul Comisiei Europene. În cadrul atelierului de lucru, delegații autorităților de reglementare din țările PaE și experți în domeniu din state membre ale UE au discutat aspecte legate de dezvoltarea rețelelor și serviciilor în bandă largă în țările PaE și reglementarea furnizării acestor servicii la nivel regional și european.

Planul de acțiuni pentru anii 2018 – 2020, aprobat la ședința plenară, stabilește patru obiective de bază ale Grupului EaPeReg: îmbunătățirea cadrului legislativ necesar pentru asigurarea independenței autorităților de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice din țările PaE; coordonarea între state a utilizării frecvențelor radio; crearea spațiului comun pentru serviciile de roaming în țările PaE; efectuarea studiilor comparative privind evoluția comunicațiilor electronice (benchmarking).

În aceeași ședință au fost examinate și aprobate raportul de activitate al Grupului EaPeReg pentru anul 2016, rapoartele celor trei grupuri de experți create anterior: pentru spectrul de frecvențe radio (SEWG), pentru analiza comparativă a dezvoltării comunicațiilor electronice (BEWG), pentru crearea spațiului comun al serviciilor de roaming (REWG) în țările PaE, precum și planurile de activitate ale acestor grupuri pentru anul 2017.

Participanţii la reuniune au salutat prelungirea Memorandumul de înţelegere între Grupul EaPeReg și BEREC, subliniind că asistența oferită de experții BEREC constituie un suport benefic în procesul de aducere a practicilor naționale de reglementare în conformitate cu standardele europene. În aceeași ședință, s-a decis de a purcede la modificarea Memorandumului de înțelegere privind constituirea și funcționarea Grupului EaPeReg, semnat în septembrie 2012 la reuniunea de la Chişinău a autorităţilor de reglementare în domeniul comunicaților electronice din ţările PaEe. Amendamentele respective urmează să fie aprobate la următoarea ședință plenară a Grupului EaPeReg, preconizată pentru luna noiembrie 2017.

Grupul EaPeReg are misiunea de a asigura schimburi regulate de informaţii şi experienţă între reglementatorii în domeniul comunicaților electronice din țările PaE şi din statele membre ale UE, armonizarea cadrului juridic naţional din ţările PaE cu standardele UE şi aplicarea celor mai bune practici europene de reglementare. În prezent, Grupul EaPeReg activează în cadrul platformei EU4Digital, finanțată de Comisia Europeană.

 

10 aprilie 2017

Ultima actualizare: 10/04/2017