Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

11 Decembrie, 2018

Consultarea publică a proiectului hotărârii privind termenul de reclamare și păstrare a trimiterilor poștale nereclamate

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a expus astăzi pe pagina sa web oficială spre consultare publică proiectul (.pdf) hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind termenul de reclamare și păstrare a trimiterilor poștale nereclamate, expediate prin intermediul furnizorului de serviciu poștal universal. Consultarea anunțată de ANRCETI se va desfăşura până la data de 12 mai 2017, aceasta fiind data limită pentru prezentarea recomandărilor asupra documentului nominalizat.

Proiectul a fost elaborat în temeiul art. 19 din Legea comunicațiilor poștale nr.36 din 17.03.2016 (în continuare - Legea nr. 36/2016) care stabilește că bunurile materiale din trimiterile poştale, expediate prin intermediul furnizorului de serviciu poştal universal, care nu au putut fi predate destinatarilor şi expeditorilor, după expirarea termenelor de reclamare şi de păstrare stabilite de autoritatea de reglementare, se vor valorifica sau distruge de către furnizorul de serviciu poştal universal în conformitate cu Regulile privind prestarea serviciilor poştale. Actul respectiv a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1457 din 30.12.2016.

În proiectul supus consultării publice, ANRCETI propune de a stabili pentru Î.S. „Poșta Moldovei”, desemnată prin Legea nr. 36/2016 în calitate de furnizor de serviciu poștal universal, un termen de păstrare a bunurilor din trimiterile poștale nereclamate de 9 luni din data depunerii trimiterilor poștale respective.

În nota informativă care însoțește proiectul se arată că, la stabilirea termenului de păstrare a bunurilor materiale din trimiterile poştale nereclamate, expediate prin intermediul Î.S. „Poșta Moldovei”, ANRCETI a luat în considerare practica internațională la compartimentul vizat.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectului supus consultării publice, în scris, prin poştă pe adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, mun. Chişinău, prin fax: 022-222-885 sau prin e-mail la adresa: office@anrceti.md. Telefoane de contact: 022 251 320, 022 251 312.

Proiectul este disponibil în versiunile: word:  pdf: 

13 aprilie 2017

Ultima actualizare: 13/04/2017