Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

13 Decembrie, 2018

ANRCETI anunță ședință publică de aprobare a două proiecte de hotărâri ale Consiliului său de Administrație

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) anunță pentru joi, 25 mai 2017, ora 14.00, o ședință publică la care vor fi examinate și supuse aprobării două proiecte de hotărâri ale Consiliul de Administrație: 1) modificarea și completarea Procedurii privind administrarea resurselor de numerotare telefonică (.pdf) și 2) stabilirea termenului de reclamare și păstrare a trimiterilor poștale (.pdf), expediate prin intermediul furnizorului de serviciu poștal universal. Ședința va avea loc în incinta ANRCETI (bd. Ștefan cel Mare, 134, et.5, sala de ședințe și protocol).

Primul proiect a fost supus procedurii de consultare publică în perioada 10 aprilie - 10 mai 2017, iar al doilea proiect în perioada 13 aprilie - 12 mai 2017. La ambele proiecte comentarii și recomandări nu au parvenit.

Potrivit notei informative, care însoțește primul proiect, acesta a fost elaborat în scopul aducerii procedurii privind administrarea resurselor de numerotare telefonică în concordanță cu modificările recente operate la Planul Național de Numerotare (PNN) de către Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, precum și pentru eliminarea, la solicitarea furnizorilor, a unor inexactități din Procedura respectivă.

Al doilea proiect a fost elaborat întru executarea prevederilor art. 19 din Legea comunicațiilor poștale nr.36 din 17 martie 2016 privind stabilirea unui termen de reclamare și păstrare de către Î.S. ”POȘTA MOLDOVEI”, în calitatea sa de furnizor de serviciu poștal universal (SPU), a bunurilor materiale care nu au putut fi predate destinatarilor și expeditorilor.

În nota informativă care însoțește proiectul se arată că, la stabilirea termenului rezonabil de păstrare a bunurilor materiale din trimiterile poștale nereclamate, expediate prin intermediul Î.S.”POȘTA MOLDOVEI”, ANRCETI a examinat practica internațională la compartimentul vizat.

În scopul asigurării unui înalt nivel de securitate și acuratețe în ceea ce privește relația dintre furnizorul SPU și utilizatorii serviciilor din sfera serviciului poștal universal, ANRCETI propune un termen de păstrare a bunurilor din trimiterile poștale nereclamate de 9 luni, din data depunerii trimiterilor poștale respective.

Alte detalii despre proiectele incluse în agenda ședinței Consiliului de Administrație al ANRCETI le puteți obține la numărul de telefon: 022 251 320, 022 251 351 și 022 251 322.

Primul proiect este disponibil în versiunile: word:  pdf: 
Al doilea proiect este disponibil în versiunile: word:  pdf: 

20 mai 2017

Ultima actualizare: 7/06/2017