Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

11 Decembrie, 2018

Ședința publică de examinare și aprobare a unui set de proiecte de hotărâri ale Consiliului de Administrație al ANRCETI

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) anunță pentru joi, 30 martie 2017, ora 14.00, şedinţa publică a Consiliului său de Administraţie la care vor fi examinate şi supuse aprobării următoarele proiecte de hotărâri: privind contracararea terminației neautorizate (.doc, .pdf) a traficului telefonic originat în rețelele de comunicații electronice din străinătate, privind măsurile de reglementare preventivă ale pieței de terminare a apelurilor voce în rețeaua proprie de telefonie fixă, privind modificarea și completarea Hotărârilor Consiliului nr.79 din 17.04.2009 (.doc.pdf) și nr. 11 din 07.04.2010 (.doc.pdf), privind modificarea Hotărârilor Consiliului nr.17 din 15.06.2015 (.doc.pdf) și nr.18 din 15.06.2015 (.doc.pdf) . Şedinţa va avea loc în incinta ANRCETI (bd. Ştefan cel Mare, 134, et. 5, sala de şedinţe şi protocol).

Primul proiect a fost expus pentru consultare publică pe pagina web oficială a ANRCETI, în perioada 15 februarie – 15 martie 2017. Comentariile și propunerile parvenite la ANRCETI pe marginea documentului se regăsesc în sinteza recomandărilor care poate fi accesată aici. Proiectul este însoțit de o notă informativă, în care autorii explică necesitatea aprobării acestuia.

Proiectele de hotărâre privind măsurile de reglementare preventivă ale pieței de terminare a apelurilor voce în rețeaua proprie de telefonie fixă (Piața 3) și analiza acestei piețe au fost supuse consultării publice în perioada 21 februarie - 21 martie 2017. Comentariile și propunerile parvenite la ANRCETI pe marginea acestor documente se regăsesc în Sinteza recomandărilor publicată pe pagina web a ANRCETI.

Potrivit notei informative care însoțește proiectele respective, ANRCETI propune menţinerea obligaţiilor speciale preventive impuse anterior celor 20 de furnizori cu putere semnificativă pe Piața 3 și aprobarea unui nou preț maxim ce poate fi perceput de furnizorul-ofertant pentru furnizarea serviciului de terminare a apelurilor naționale în propria rețea de telefonie fixă. Argumentele ANRCETI privind revizuirea prețului maxim pentru terminarea apelurilor sunt expuse în Studiul piețelor concurențiale comparabile cu privire la prețurile pentru terminarea apelurilor în rețelele de telefonie fixă.

Proiectele de modificare și completare a Hotărârilor Consiliului de Administrație al ANRCETI nr.79 din 17.04.2009 privind reglementarea furnizării serviciilor prin numere cu acces gratuit pentru apelant Freephone în rețelele publice de comunicații electronice și nr.11 din 07.04.2010 privind reglementarea accesului la serviciile publice de comunicaţii electronice furnizate prin intermediul codurilor de acces „1600-1639” au fost supuse consultării publice în perioada 14 februarie -14 martie 2017. Propunerile parvenite la primul proiect se regăsesc în prima Sinteză a recomandărilor și cele pe marginea celui de-al doilea prioiect – în a doua Sinteză a recomandărilor. Proiectele sunt însoțite, respectiv, de nota informativă nr. 1 și nota informativă nr. 2.

Potrivit notelor de argumentare (nota 1, nota 2), modificările propuse la Hotărârile Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 17 din 15.06.2015 și nr. 18 din 15.06.2015 privind aprobarea Condițiilor speciale de licență pentru utilizarea frecvențelor și canalelor radio din banda de frecvențe 470-694 MHz în scopul furnizării rețelelor și serviciilor de comunicații electronice în sistemul digital terestru de televiziune, multiplexul național A, și, respectiv, multiplexul național B, sunt cauzate de amendamentele la anexa nr.1 a Hotărâii Guvernului nr. 240 din 08.05.2015 ”Pentru aprobarea Programului privind tranziția de la televiziunea analogică la cea digitală terestră”, operate prin Hotărârea Guvernului nr. 52 din 01.02.2017.

Detalii suplimentare despre proiectele incluse în agenda ședinței Consiliului de Administraţie al ANRCETI le puteţi obţine la telefonul: 022 251-320, persoana de contact V. Muradu, șef Direcția Dezvoltare Reglementări.

24 martie 2017

Ultima actualizare: 24/03/2017