Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

11 Decembrie, 2018

Consultarea proiectelor privind analiza pieţei de furnizare cu ridicata a unor segmente-trunchi de linii închiriate şi retragerea măsurilor de reglementare preventivă a acestei piețe

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a expus astăzi, 27 iunie 2017, pe pagina sa de Internet spre consultare publică proiectul de analiză (.pdf) a pieţei de furnizare cu ridicata a unor segmente-trunchi de linii închiriate, indiferent de tehnologia utilizată pentru punerea la dispoziție de capacitate închiriată sau rezervată (Piața 8) şi proiectul de hotărâre (.pdf) al Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind retragerea măsurilor de reglementare preventivă a acestei pieţe. Data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea documentelor expuse spre consultare este 27 iulie 2017.

Proiectele sus-menționate au fost elaborate în conformitate cu prevederile art.53 din Legea comunicaţiilor electronice, care stabilesc, că ANRCETI efectuează analiza pieţelor relevante cel puţin o dată la 2 ani, în scopul constatării existenţei concurenţei efective pe pieţele respective. Ținând cont de această prevedere, ANRCETI a efectuat anul curent analiza Pieței 8 în iterația a IV-a, analiză pe care o propune consultării publice.

Potrivit Notei informative care însoţește documentele supuse consultării, urmare a efectuării analizei Pieței 8, autorii acesteia au stabilit că testul celor trei criterii demonstrează că piaţa respectivă nu mai este susceptibilă reglementării preventive, fiind caracterizată de existența unei tendințe clare de concurență efectivă. Argumentele în favoarea acestei concluzii se regăsesc în Analiza Pieţei 8 și în nota informativă sus-menționată.

În baza constatărilor și concluziilor expuse în Analiza Pieţei 8, autorii proiectelor propun retragerea, cu începere din 01.01.2018, a obligațiilor speciale preventive, impuse S.A. „Moldtelecom” prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 36 din 20.12.2011 în legătură cu puterea sa semnificativă pe Piața 8 și menținute prin Hotărârea Consiliului nr. 48 din 15.09.2015 privind măsurile de reglementare preventivă a pieței respective.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectelor supuse consultării publice, în scris, prin poştă pe adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, mun. Chişinău, prin fax: 022-222-885 sau prin e-mail la adresa: office@anrceti.md. Telefoane de contact: 022 251 320, 022 251 337.

Proiectul de analiză este disponibil în versiunile: word:  pdf: 
Proiectul de hotărâre este disponibil în versiunile: word:  pdf: 

27 iunie 2017

Ultima actualizare: 27/06/2017