Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

11 Decembrie, 2018

ANRCETI a publicat Raportul său de activitate în anul 2016 pe pagina sa web oficială

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Consiliul de Administrație al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) consideră că echipa ANRCETI a făcut față provocărilor anului 2016, principala provocare fiind crearea mecanismelor necesare pentru implementarea prevederilor Legii privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice și ale Legii comunicațiilor poștale, în vigoare din aprilie 2016, legi prin care Agenției i-au fost acordate atribuțiile de reglementare a domeniilor respective. Concluzia dată este expusă în Raportul de activitate al ANRCETI în anul 2016 publicat astăzi pe pagina sa web oficială.

Raportul este structurat în nouă capitole în care sunt descrise principalele activităţi desfăşurate de Agenție anul trecut, actele de reglementare emise și impactul acestora asupra sectoarelor reglementate de ea, precum şi priorităţile pentru anul 2017.

În prefaţa raportului, directorul ANRCETI, Grigore Varaniţa, menţionează că Agenția, în scopul exercitării noilor sale atribuții, a derulat concomitent două activități importante: elaborarea și adoptarea cadrului de reglementare necesar pentru implementarea legilor menționate și desfășurarea unei campanii de informare despre prevederile acestor legi, inclusiv prin organizarea unor seminare pentru reprezentanții autorităților publice locale în scopul informării acestora despre obligațiile ce le revin conform Legii privind accesul pe proprietăţi. Varaniţa precizează că Agenția va continua această campanie în decursul anului 2017.

Anul trecut Agenția a efectuat, de asemenea, două lucrări importante pentru buna funcționare a sectorului de comunicații electronice: elaborarea și aprobarea actelor de reglementare necesare pentru lansarea serviciului național unic de urgență 112 și demararea iterației a patra a analizei pieţelor de comunicații electronice definite de ea drept susceptibile reglementării preventive. Potrivit directorului, această lucrare va fi continuată în anul 2017, ea fiind una din principalele priorități ale Agenției pentru anul curent.

Agenda priorităților Agenției pentru anul 2017 include și alte activități de amploare: punerea în aplicare a actelor de reglementare aprobate de ea în scopul implementării Legii privind accesul pe proprietăţi și a Legii comunicațiilor poștale, monitorizarea respectării de către furnizori a obligațiilor stabilite în aceste și alte acte de reglementare emise de autoritate, dar și onorarea sarcinilor de Președinte al Grupului autorităților de reglementare a comunicațiilor electronice din țările Parteneriatului Estic, funcție pe care ANRCETI o exercită începând cu 1 ianuarie 2017.

În conformitate cu Legea comunicaților electronice, Agenția elaborează și publică anual, până în data de 30 aprilie, rapoartele privind activitatea sa şi evoluţia pieţei de comunicaţii electronice în anul precedent. Această lucrare are scopul de a informa publicul larg despre acţiunile şi măsurile luate de Agenție pentru buna funcționare a sectoarelor reglementate și asigurarea protecţiei drepturilor consumatorilor de servicii, despre situaţia și tendințele de pe piața de comunicaţii electronice.

Agenția publică rapoartele menționate pe pagina sa web oficială cu începere din anul 2004. Ele se regăsesc în secțiunea ANRCETI. Săptămâna viitoare, în aceeași secțiune vor fi publicate versiunile în rusă și engleză a Raportului de activitate al ANRCETI în anul 2016

29 martie 2017

 

Ultima actualizare: 31/03/2017