Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

11 Decembrie, 2018

La 10 aprilie expiră termenul limită de prezentare la ANRCETI a rapoartelor privind veniturile obţinute de furnizorii de comunicații electronice în trimestrul I al anului 2017

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) atenţionează furnizorii de reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice asupra obligației acestora de a prezenta la ANRCETI, până la data de 10 aprilie 2017, rapoartele privind veniturile provenite din activitatea în domeniul comunicaţiilor electronice, desfăşurate în trimestrul I al anului 2017. Obligația respectivă este stabilită în art. 12 din Legea comunicațiilor electronice și Instrucţiunea privind plata de reglementare şi monitorizare, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 17 din 02.06.2010, cu modificările și completările ulterioare.

Furnizorii vor întocmi Raportul privind veniturile obţinute din activitatea în domeniul comunicaţiilor electronice prin completarea formularului tipizat ce se conţine în Anexa instrucţiunii sus - menţionate. În baza rapoartelor recepționate, ANRCETI calculează mărimea plăţii de reglementare şi monitorizare şi înaintează furnizorilor respectivi factura (contul de plată) şi factura de expediţie, conform sumei calculate, care urmează a fi achitată. Furnizorii vor transfera, în baza facturii (contului de plată), plăţile în contul curent al ANRCETI, trimestrial, până la data de 15 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, sau în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea facturii (contului de plată).

ANRCETI recomandă furnizorilor să completeze și să expedieze formularul raportului respectiv prin sistemul informaţional „Raportare on-line”. Accesul la acest sistem este asigurat prin intermediul paginii principale a site-ului oficial al ANRCETI sau la adresa https://eservicii.anrceti.md. Pentru a fi completat cu date și salvat în computer, formularul raportului, în format Excel, poate fi descărcat de pe site-ul ANRCETI, secţiunea Formulare ANRCETI/Achitarea plății de reglementare și monitorizare. Furnizorul autentificat în sistemul informaţional „Raportare on-line” poate completa și expedia formularul respectiv, aplicând semnătura sa electronică, sau poate încărca din computerul său fișierul Excel al formularului, completat cu date, în sistem, și îl poate expedia cu aplicarea semnăturii electronice.

În cazul în care furnizorii nu dispun de posibilități tehnice pentru a executa lucrarea respectivă în sistemul „Raportare on-line”, ei vor remite formularul completat către ANRCETI prin fax (022) 222 885 sau în formă electronică la adresa de e-mail: plata.reglementare@anrceti.md. Ulterior, ei vor prezenta originalul formularului în unul din următoarele moduri: prin depunere, personal sau de către un reprezentant al furnizorului, la oficiul ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare 134, mun. Chişinău, MD 2012., sub luare de semnătură, sau prin serviciul poştal de trimitere recomandată cu confirmare de primire la adresa ANRCETI.

30 martie 2017

Ultima actualizare: 30/03/2017