Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

11 Decembrie, 2018

Numărul total al trimiterilor poștale realizate în anul 2016 a depășit cifra de 61,6 milioane

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

În anul 2016, valoarea totală a traficului de trimiteri poștale în Republica Moldova a depășit pragul de 61,6 mil., majoritatea absolută dintre acestea fiind trimiteri poștale simple (corespondență, imprimate și pachete mici). Aceste date se conțin în Raportul statistic privind furnizarea serviciilor poștale în anul 2016, publicat astăzi de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) pe pagina sa web oficială, secțiunea Comunicații poștale.

Raportul a fost elaborat de ANRCETI în temeiul prevederilor Legii comunicațiilor poștale nr. 36 din 17.03.2016 (în continuare – Legea nr.36/2016) și în baza datelor statistice prezentate de către 17 furnizori activi de rețele și/sau servicii poștale autorizați de Agenție în perioada 29 octombrie – 31 decembrie 2016.

Potrivit datelor statistice, anul trecut numărul trimiterilor poștale simple a alcătuit 60,9 mil., din care 56,9 mil. au fost trimiteri interne (93,4%) și 4 mil. (6,6%) – trimiteri internaționale. Aceeași tendință s-a prefigurat și pe piața serviciilor de colectare și distribuire a coletelor poștale. Din cele 376,9 mii de colete poștale, 326,7 mii (86,7%) au fost colete poștale interne și 50,2 mii (13,3%) - colete poștale internaționale.

În aceleași timp, pe piața serviciilor de trimiteri rapide (expres) au fost înregistrate 298 mii de trimiteri, din care 201,9 mii (67,8%) au fost trimiteri internaționale și 96,1 mii (32,2%) - trimiteri interne.

Conform acelorași date, traficul de trimiteri poștale din sfera serviciului poștal universal a constituit peste 23,9 mil. sau 38,8% din traficul total de trimiteri poștale. Practic toate trimiterile din sfera serviciului poștal universal (99,9%) au fost realizate de Î.S. ”Poșta Moldovei”, desemnată prin Legea nr. 36/2016 drept furnizor al serviciului poștal universal, restul trimiterilor (0,1%) fiind efectuate de alți furnizori.

Serviciul poştal universal reprezintă furnizarea permanentă a unui set de servicii poştale, de o calitate determinată, în toate localităţile de pe teritoriul ţării, la preţuri accesibile pentru toţi utilizatorii. Setul de servicii din sfera serviciului poștal universal este stabilit de Legea nr.36/2016 și se regăsește pe pagina web oficială a ANRCETI, secțiunea Comunicații poștale.

Amintim că, din aprilie 2016, ANRCETI a preluat, în temeiul Legii nr. 36/2016, atribuțiile de reglementare și supraveghere a pieții serviciilor poștale. În conformitate cu prevederile acestei legi, furnizorii de pe piața respectivă prezintă periodic ANRCETI date statistice în vederea realizării rapoartelor cu privire la furnizarea serviciilor poștale.

31.03.2017

Ultima actualizare: 31/03/2017