Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Octombrie, 2017

Licenţierea activităţii în domeniul tehnologiei informaţiei

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

În conformitate cu prevederile Legii nr.451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, cu modificările introduse prin Legea nr.176 din 15.07.2010, ANRCETI eliberează, începând cu 10 noiembrie 2010, licenţe pentru un gen de activitate în domeniul tehnologiei informaţiei: pentru furnizarea serviciilor de creare, implementare şi de asigurare a funcţionării sistemelor informaţionale automatizate de importanţă statală, inclusiv a produselor program.

Pentru obţinerea licenţei, solicitantul urmează să completeze şi să depună la ANRCETI o declaraţie/cerere conform formularului stabilit, pe care poate să-l ridice la sediul Agenţiei sau să-l descarce de pe pagina web a acesteia.

Consiliul de Administraţie al ANRCETI adoptă decizia privind eliberarea licenţei în termen de 10 zile de la data depunerii cererii corespunzătoare. Licenţa se perfectează şi se eliberează solicitantului, în termen de 3 zile lucrătoare, din ziua primirii documentului care confirmă achitarea taxei pentru eliberarea licenţei. Mărimea acestei taxe, stabilită prin lege, este de 3250 lei, sumă care se virează integral la bugetul de stat. Pentru solicitanţii de licenţă înregistraţi cu cel mult un an înainte de la data depunerii declaraţiei pentru eliberarea licenţei, taxa pentru eliberarea licenţei constituie 50 la sută din taxa stabilită.

Odată cu licenţa, solicitantului i ce eliberează şi condiţiile de licenţă care au fost aprobate prin hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.33 din 04.11.2010.

Dacă solicitantul, în termen de 30 de zile de la data la care i s-a expediat (înmînat) înştiinţarea despre adoptarea deciziei privind eliberarea licenţei, nu va prezenta nemotivat documentul ce confirmă achitarea taxei stabilite în acest sens, ANRCETI este în drept să anuleze decizia respectivă.

Termenul de valabilitate a licenţei este de 5 ani şi poate fi prelungit, pentru aceiaşi perioadă, în condiţiile legislaţiei în vigoare.

Informaţii suplimentare: tel: 022-251-315, e-mail: aliona.morari@anrceti.md

Ultima actualizare: 14/05/2014