Autorizarea generală în sectorul comunicații electronice