Entitățile publice – titulari ai dreptului de administrare a proprietății publice au obligația să respecte întocmai prevederile Legii nr. 28/2016