Organisme internaţionale, europene şi regionale în domeniu