Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

22 Iunie, 2018

Serviciul Logistică

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Serviciul Logistică are misiunea de a asigura organizarea logistică a activităţii interne a Agenţiei şi desfăşurarea conformă a procesului de lucru al acesteia.

Atribuţii de bază:
*     organizează asigurarea tehnico-materială a Agenţiei şi efectuează lucrări legate de achiziţionarea bunurilor şi serviciilor necesare activităţii acesteia;
*     asigură deservirea tehnică şi reparaţia mijloacelor tehnice aflate în dotarea Agenţiei;
*     organizează şi efectuează lucrări ce ţin de asigurarea Agenţiei cu resurse energetice, agent termic, apă şi de evidenţa consumului acestora;
*     desfăşoară activităţi legate de asigurarea integrităţii bunurilor aflate la balanţa Agenţiei, de respectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor, securităţii şi sănătăţii în muncă de către angajaţii Agenţiei.

Personalul Serviciului

 

Valeriu TALPIȘ – Şef al Serviciului Logistică

Studii: Colegiul Tehnic Auto și Drumuri din Chișinău (1990), Universitatea Tehnica a Moldovei (1995).

Lucrează la Agenţie din noiembrie 2013. În anii 1996 – 2002 a activat în organele Ministerului Afacerilor Interne. Ulterior a exercitat diferite funcții în domeniul logistic.

Tel.: 022-251-350
e-mail: valeriu.talpis@anrceti.md

 

În componenţa Serviciului Logistică intră şi personalul tehnic al Agenţiei.

Ultima actualizare: 20/09/2016