Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

16 Iulie, 2018

Serviciul Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Serviciul Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană (SRIIE) are misiunea de a asigura dezvoltarea relaţiilor de cooperare a ANRCETI pe plan internaţional și european, armonizarea cadrului de reglementare a domeniilor din competența sa cu cel al Uniunii Europene (UE), participarea ANRCETI la iniţiativele şi proiectele legate de sectoarele reglementate de ea (comunicaţii electronice, tehnologia informaţiei, comunicaţii poştale, acces pe proprietăți) din cadrul organizaţiilor internaţionale, europene şi regionale, precum și colaborarea ANRCETI cu autorităţi similare din alte state.

Atribuţii de bază:
*     coordonarea activităţilor ANRCETI privind implementarea prevederilor Acordului de Asociere Republicii Moldova - Uniunea Europeană, a politicilor şi strategiilor de integrare europeană şi de armonizare a legislaţiei naţionale cu cea comunitară în domeniile din competența sa;
*     studierea experienţei internaţionale şi europene cu privire la reglementarea activităților în domeniile din competența ANRCETI, înaintarea propunerilor privind preluarea de către ANRCETI a celor mai bune practici de reglementare în vederea implementării acestora;
*     dezvoltarea relaţiilor de colaborare a  ANRCETI cu instituţii şi organizaţii internaţionale, europene, regionale, cu autorităţi de reglementare în domeniile din competența sa din alte ţări, inclusiv prin încheierea memorandumurilor de înțelegere privind facilitarea cooperării şi a schimbului de informații de interes comun;
*     contribuirea la procesul de aplicare de către ANRCETI a prevederilor acordurilor internaţionale în domeniile din competența sa, acorduri la care Republica Moldova este parte;
*     elaborarea proiectelor ce pot fi finanţate din fonduri europene şi internaţionale, coordonarea şi monitorizarea procesului de implementare în cadrul ANRCETI a proiectelor agreate;
*     coordonarea procesului de participare a reprezentanţilor ANRCETI la seminare, conferinţe, cursuri de şcolarizare în domeniile din competența sa, care sunt organizate în străinătate.

   

Mariana BRAESCU – Șef al Serviciului Relații Internaționale și Integrare Europeană (SRIIE)
Tel.: 022-251-316, e-mail: mariana.braescu@anrceti.md

Liubovi ZAPOROJAN – Specialist principal SRIIE
Tel.: 022 251-307, e-mail: liubovi.zaporojan@anrceti.md

Ultima actualizare: 23/08/2017