Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

05 Decembrie, 2023

ANRCETI anunță consultarea publică a trei proiecte de hotărâri

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a expus astăzi pe pagina sa web oficială www.anrceti.md spre consultare publică trei proiecte de hotărâri pentru modificarea cadrului de reglementare a resurselor de numerotare:
1. proiectul pentru modificarea Procedurii privind administrarea resurselor de numerotare telefonică, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI (HCA) nr. 58/2010;
2. proiectul pentru modificarea Condițiilor generale de licență pentru utilizarea resurselor de numerotare în scopul furnizării rețelelor publice de comunicații electronice și serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, aprobat prin HCA nr. 38/2008;
3. proiectul pentru modificarea HCA nr. 59/2010 cu privire la stabilirea tarifelor pentru resursele de numerotare.

Consultarea se va desfăşura până la data de 06.03.2023, aceasta fiind data limită pentru prezentarea recomandărilor asupra documentelor.

Necesitatea elaborării acestor documente a fost condiționată, în principal, de modificările operate la Planul Național de Numerotare, aprobat în redacție nouă, prin Ordinul MIDR nr. 05/2023, de dezvoltările tehnologiilor comunicațiilor electronice, dar și de solicitările furnizorilor de comunicații electronice de a li se oferi posibilitatea și dreptul de a furniza comunicații M2M și de a se integra pe piața globală a acestor servicii.

Conform Planulului Național de Numerotare, au fost deschise spre atribuire resurse de numerotare din șirul ”4” care sunt destinate serviciilor M2M (Machine to machine) și IoT (Intenet of Things) pentru utilizare la nivel național și internațional.

În urma aprobării documentelor menționate vor fi operate și modificări legate de modul de transmitere a rapoartelor privind utilizarea resurselor de numerotare, care vor putea fi prezentate în format electronic, întrunind cerințele necesare privind documentul electronic.

Detalii despre documentele supuse consultării publice pot fi consultate în notele informative care însoțesc aceste documente (nr. 1, nr. 2, nr. 3).

Persoanele interesate pot expedia observații şi recomandări asupra proiectelor suspuse consultării publice, în scris, prin poştă pe adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, mun. Chişinău, prin fax: 022 222 885 sau prin e-mail la adresa: office@anrceti.md.

Informaţii suplimentare despre proiect le puteţi obţine la telefoanele 022 251 320, D. Griciuc, șef DRAS, 022 251312, A. Baidauz, specialist DRAS.

14 februarie 2023

Ultima actualizare: 14/02/2023