Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

14 Iulie, 2024

ANRCETI anunță inițierea procedurii de consultare publică a unor proiecte de hotărâri ale Consiliului de Administrație

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) anunță consultarea publică a următoarelor proiecte de hotărâri ale Consiliului de Administrație:

1. proiectul cu privire la aprobarea formularelor-tip ale documentelor aferente procedurii autorizării efectuării lucrărilor de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de comunicaţii electronice în zona de frontieră, la intersecția liniei frontierei de stat pe uscat sau pe apele de frontieră și abrogarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI (HCA) nr. 52/2020;
2. proiectul pentru modificarea Procedurii de cesionare sau închiriere a dreptului de utilizare a resurselor limitate, aprobate prin HCA nr. 08/2010;
3. proiectul pentru modificarea HCA nr. 126/2009 cu privire la stabilirea categoriilor de frecvenţe radio şi echipamente radio a căror utilizare este permisă fără obţinerea unei licenţe sau a permisului tehnic;
4. proiectul pentru modificarea Condițiilor tehnice și comerciale pentru implementarea și realizarea portabilității numerelor în Republica Moldova, aprobate prin HCA nr. 08/2013.

Consultarea publică a acestor proiecte de hotărâri se va desfășura în perioada 14.06.2024-04.07.2024. Proiectele respective au fost elaborate în temeiul Legii comunicațiilor electronice nr. 241/2007, cu modificările ulterioare.

Atât proiectele actelor menționate, cât și notele informative (nr.1, nr. 2, nr. 3, nr. 4) pot fi accesate pe pagina web a ANRCETI www.anrceti.md, în compartimentul Transparența decizională/Consultări pe pagina web.

Comentariile şi recomandările aferente proiectelor supuse consultării publice, pot fi expediate în scris, prin poştă, la adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, mun. Chişinău, prin fax: 022-222-885 sau prin e-mail la adresa: office@anrceti.md, până la data de 04.07.2024, inclusiv.

Informaţii suplimentare despre proiectele respective pot fi obţinute la tel: 022251303, D. Griciuc, 022251312, A. Baidauz.

14 iunie 2024

Ultima actualizare: 14/06/2024