Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

25 Septembrie, 2023

Hotărîri ale Consiliului de Administraţie

original

H.C.A. nr. 29 din 28.09.2010

Hotărâre privind desemnarea S.A. „Moldtelecom” cu putere semnificativă pe piaţa accesului cu ridicata în bandă largă

PDF, 115.96 KB

original

H.C.A. nr. 28 din 21.09.2010

Hotărâre pentru aprobarea condiţiilor speciale de licenţă privind utilizarea numerelor non-geografice pentru reţele mobile virtuale

PDF, 514.72 KB

modified

H.C.A. nr. 27 din 21.09.2010

Hotărâre privind aprobarea Procedurii de eliberare, modificare, retragere și cesionare a dreptului de utilizare a resurselor tehnice

 

PDF, 529.2 KB

original

H.C.A. nr. 26 din 18.09.2010

Hotărîre privind încetarea încălcării de către S.A. "Moldtelecom" a condiţiilor de licenţă Seria AA nr.065190 din 09 decembrie 2008

PDF, 479.09 KB

original

H.C.A. nr. 25 din 19.08.2010

Hotărâre privind identificarea pieţei de tranzit de trafic în reţelele publice de telefonie

PDF, 114.91 KB

original

H.C.A. nr. 24 din 19.08.2010

Hotărâre privind identificarea pieţei iniţierii apelurilor la posturi fixe din reţeaua publică de telefonie

PDF, 115.72 KB

original

H.C.A nr. 21 din 15. 07 10

Hotărîre privind identificarea pieţei de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie fixă
 

PDF, 121.51 KB

original

H.C.A nr. 20 din 15.07.10

Hotărâre privind identificarea pieţei de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie mobilă

PDF, 121.92 KB

modified

H.C.A. nr. 17 din 02.06.2010

Hotărîre cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind plata de reglementare şi monitorizare

PDF, 358.17 KB

modified

H.C.A. nr. 16 din 19.05.2010

Hotărîre privind accesul la numerele cu tarif special (Premium rate) furnizat în reţelele publice de comunicaţii electronice

PDF, 292.97 KB

original

H.C.A. nr. 15 din 10.05.2010

Hotărîre cu privire la abrogarea unor prevederi din Regulamentul privind identificarea şi analiza pieţelor relevante din domeniul comunicaţiilor electronice şi desemnarea furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe aceste pieţe, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr.55 din 29.12.2008

PDF, 136.74 KB

original

H.C.A. nr. 14/1 din 27.04.2010

Hotărîre privind stabilirea principiilor Metodologice utilizate pentru elaborarea modelelor de calculare a costurilor pentru serviciile de interconectare

PDF, 209.09 KB

original

H.C.A. nr. 12 din 09.04.2010

Hotărîre pentru aprobarea Regulilor de elaborare, aprobare a actelor cu caracter normativ, individual, recomandabil şi de asigurare a transparentei în procesul decizional de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

PDF, 254.3 KB

modified

H.C.A. nr. 11 din 07.04.2010

Hotărîre privind reglementarea accesului la serviciile publice de comunicaţii electronice furnizate prin intermediul codurilor de acces „1600-1639”

PDF, 305.43 KB

original

H.C.A. nr. 10 din 18.03.2010

Hotărîre privind identificarea pieţei accesului cu ridicata în bandă largă

PDF, 115.29 KB

original

H.C.A. nr. 09 din 18.03.2010

Hotărîre privind identificarea pieţei accesului cu ridicata la infrastructura de reţea la un punct fix

PDF, 114.97 KB

modified

H.C.A. nr. 08 din 25.02.2010

Hotărîre cu privire la aprobarea procedurii de cesionare sau închiriere a dreptului de utilizare a resurselor limitate

PDF, 419.17 KB

original

H.C.A. nr. 279 din 17.11.2009

Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la interconectare

PDF, 137.58 KB

canceled

H.C.A. nr. 278 din 17.11.2009

Hotărîre privind stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice

PDF, 599.29 KB

original

H.C.A. nr. 258 din 27.10.2009

Hotărîre privind stabilirea cuantumului plăţii de reglementare şi monitorizare pentru anul 2010

PDF, 110.21 KB