Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

25 Iunie, 2019

Decizii ale Consiliului de Administraţie

original

D.C.A. nr. 124 din 25.07.2014

Decizie privind eliberarea licenței de utilizare a frecvențelor radio din banda de frecvențe 800 MHz Întreprinderii Mixte ”MOLDCELL” S.A. în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice mobile celulare terestre

PDF, 153.59 KB

original

D.C.A. nr. 123 din 25.07.2014

Decizie privind eliberarea licenței de utilizare a frecvențelor radio din banda de frecvențe 900 MHz Întreprinderii Mixte ”MOLDCELL” S.A. în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice mobile celulare terestre

PDF, 153.3 KB

original

D.C.A. nr. 122 din 25.07.2014

Decizie privind eliberarea licenței de utilizare a frecvențelor radio din banda de frecvențe 1800 MHz Societății pe Acțiuni ”MOLDTELECOM” în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice mobile celulare terestre

PDF, 152.26 KB

original

D.C.A. nr. 121 din 25.07.2014

Decizie privind eliberarea licenței de utilizare a frecvențelor radio din banda de frecvențe 900 MHz Societății pe Acțiuni ”MOLDTELECOM” în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice mobile celulare terestre

PDF, 152.5 KB

original

D.C.A. nr. 120 din 25.07.2014

Decizie privind eliberarea licenței de utilizare a frecvențelor radio din banda de frecvențe 1800 MHz Întreprinderii Mixte ”ORANGE MOLDOVA” S.A. în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice mobile celulare terestre

PDF, 152.96 KB

original

D.C.A. nr. 119 din 25.07.2014

Decizie privind eliberarea licenței de utilizare a frecvențelor radio din banda de frecvențe 900 MHz Întreprinderii Mixte ”ORANGE MOLDOVA” S.A. în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice mobile celulare terestre

PDF, 153.3 KB

original

D.C.A. nr. 118 din 25.07.2014

Decizie privind eliberarea licenței de utilizare a frecvențelor radio din banda de frecvențe 800 MHz Întreprinderii Mixte ”ORANGE MOLDOVA” S.A. în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice mobile celulare terestre

PDF, 153.3 KB

original

D.C.A. nr. 71 din 17.04.2014

Decizie privind retragerea licenţei pentru utilizarea frecvenţelor şi canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice, Î.C.S. „TELEFE M INTERNAȚIONAL” S.R.L.

PDF, 201.01 KB

original

D.C.A. nr. 65 din 11.04.2014

Decizie privind eliberarea licenţei pentru utilizarea frecvenţelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice, F.C.C. ”MICUL SAMARITEAN”

PDF, 191.44 KB

original

D.C.A. nr. 58 din 02.04.2014

Decizie privind cesionarea licenţei de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice (Întreprinderea cu Capital Străin „TELEFE M INTERNAȚIONAL” S.R.L. către Î.C.S. „PRIME TV” S.R.L.)

PDF, 247.92 KB

original

D.C.A. nr. 57 din 02.04.2014

Decizie privind cesionarea licenţei de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice (Întreprinderea cu Capital Străin „TELEFE M INTERNAȚIONAL” S.R.L. către S.R.L. „ȘTIRI MEDIA TV”)

PDF, 247.48 KB

original

D.C.A. nr. 56 din 01.04.2014

Decizie privind eliberarea licenţei pentru utilizarea frecvenţelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice, S.R.L. ”PAJURA ALBĂ”

PDF, 192.29 KB

original

D.C.A. nr.40 din 13.03.2014

Decizie privind eliberarea Societăţii cu Răspundere Limitată ” RADIO PLAI”, mun. Chişinău, licenţă pentru:„Utilizarea frecvenţelor şi canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice”, (transmisia serviciilor de programe radio, prin utilizarea următoarelor frecvenţe: 106,5 MHz în or. Criuleni, 106,8 MHz în or. Floreşti, 100,6 MHz în or. Ştefan Vodă, 100,5 MHz în or. Briceni, 92,60 MHz în c. Ivancea rl Orhei, 98,20 MHz în or. Cahul, 98,80 MHz în or. Cimişlia şi 104,1 MHz în c. Cărpineni).

PDF, 112.8 KB

original

D.C.A. nr.39 din 13.03.2014

Decizie privind eliberarea Î.S. „Radiocomunicaţii”, pentru o perioadă de 6 luni, licenţă pentru utilizarea temporară a canalelor 56 şi 58 în scopul efectuării lucrărilor de testare a emiţătoarelor digitale standard DVB-T/T2 în mun. Chişinău.

PDF, 137.36 KB

original

D.C.A. nr.32 din 28.02.2014

Decizie privind eliberarea Î.C.S.” SBS BROADCASTING”, mun. Chişinău, licenţă pentru:„ Utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice (radiodifuziune)”, (transmisia serviciilor de programe radio, frecvenţa 100,9 MHz, or. Chişinău).

PDF, 112.68 KB

original

D.C.A. nr.30 din 24.02.2014

Decizie privind reperfectarea licenţei prin completare seria AC nr. 000107 din 05 ianuarie 2011, eliberată Centrului de Promovare a Sănătăţii şi Educaţiei pentru Sănătate ”SĂNĂTATEA” A.O., pentru genul de activitate „Utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice (radiodifuziune)”

PDF, 120.2 KB

original

D.C.A. nr.21 din 06.02.2014

Decizie privind eliberarea Î.S. „Radiocomunicaţii”, pentru o perioadă de 6 luni, licenţă pentru utilizarea temporară a frecvenţei 94,0 MHz în scopul efectuării lucrărilor de testare în or. Chişinău 

PDF, 135.59 KB

original

D.C.A. nr.18 din 03.02.2014

Decizie privind reperfectarea prin modificare şi completare a Licenţei seria AA nr. 083643 din 09 aprilie 2010, eliberată SRL „NOROC MEDIA”, pentru genul de activitate „Utilizarea frecvenţelor şi canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice (radiodifuziune)” 

PDF, 123.63 KB

original

D.C.A. nr.12 din 29.01.2014

Decizie privind reperfectarea licenţei seria AA nr. 065742 din 17 iunie 2010, eliberată Societăţii cu Răspundere Limitată „MEDIA INTERNAŢIONAL” pentru genul de activitate „Utilizarea canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice”, prin modificarea datei expirării Licenţei din 17.06.2015 în 13.10.2016

PDF, 114.8 KB

original

D.C.A. nr.11 din 29.01.2014

Decizie privind eliberarea Societăţii cu Răspundere Limitată ” NOI MEDIA DE SUD” licenţă pentru:„Utilizarea frecvenţelor şi canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice”, (transmisia serviciilor de programe radio, prin utilizarea următoarelor frecvenţe: 95,9 MHz în or. Comrat şi 97,5 MHz în or. Taraclia). 

PDF, 112.17 KB