Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Mai, 2019

ANRCETI anunţă consultarea publică a proiectului cu privire la aprobarea formularelor rapoartelor statistice pentru furnizorii de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice şi a ghidului de completare a acestor formulare

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) expune pe pagina sa de Internet, pentru consultare publică, proiectul (.pdf) Hotărârii Consiliului de Administraţie cu privire la aprobarea formularelor rapoartelor statistice pentru furnizorii de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice şi proiectul (.pdf) Deciziei cu privire la aprobarea Ghidului de completare a formularelor rapoartelor statistice. Data limită de prezentare a recomandărilor asupra documentului este 22 martie 2019.

Noul proiect de hotărâre a fost elaborat în vederea realizării reglementării activităţii în domeniul comunicaţiilor electronice şi asigurării implementării strategiei de dezvoltare a domeniului, dar şi supravegherii respectării legislaţiei în vigoare.

Nota informativă care însoţeşte proiectul hotărârii argumentează necesitatea adoptării acesteia prin: evoluţiile şi tendinţele de pe piaţa serviciilor de comunicaţii electronice, necesitatea conformării la strategia reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător pentru anii 2013 - 2020, dar şi necesitatea excluderii indicatorilor depăşiţi.

Pentru a orienta furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice în completarea formularelor respective, pe care aceștia sunt obligaţi să le îndeplinească şi să le transmită trimestrial, ANRCETI a elaborat Ghidul de completare a formularelor rapoartelor statistice. Astfel, furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice vor fi obligaţi să completeze patru formulare statistice: CE-1 (Reţele operate şi servicii furnizate), CE-2 (Reţele operate, servicii fixe şi audiovizuale), CE-3 (reţele şi servicii mobile) şi CE-4 (Detalierea geografică a serviciilor prestate). Formularele CE-1 şi CE-4 vor fi completate anual, până la 15 februarie, iar CE-2 şi CE-3 vor fi completate trimestrial.

Persoanele interesate pot expedia recomandări asupra proiectului supus consultării publice la adresa electronică: office@anrceti.md. Telefon de contact: 022 251-330.

Primul proiect este disponibil în versiunile: word:  pdf: 
Al doilea proiect este disponibil în versiunile: word:  pdf: 

1 martie 2019

Ultima actualizare: 1/03/2019