Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

18 Iunie, 2019

Consultarea publică a proiectelor privind analiza pieţelor de terminare a apelurilor voce în reţelele proprii de telefonie fixă şi mobilă şi măsurile de reglementare preventivă a acestor pieţe

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a expus astăzi, 3 iunie 2019, pe pagina sa de Internet spre consultare publică proiectul (.pdf) de analiză a pieţei de terminare a apelurilor voce în reţelele proprii de telefonie fixă (Piaţa 3), proiectul (.pdf) de analiză a pieţei de terminare a apelurilor voce în reţelele proprii de telefonie mobilă (Piaţa 7) şi proiectele de hotărâri ale Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind măsurile de reglementare preventivă a acestor pieţe.

Proiectele au fost elaborate în cadrul iterației V a analizei pieţelor relevante efectuate în conformitate cu dispozițiile art. 57 şi art. 61 alin. (1) din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241/2007, care stabilesc că ANRCETI identifică pieţele relevante şi efectuează, în termen de 3 ani, analize pe aceste pieţe, în scopul determinării dacă piaţa relevantă este suficient de competitivă şi revizuieşte, după caz, măsurile de reglementare preventivă în vederea menţinerii, modificării sau revocării unor obligaţii impuse anterior furnizorilor desemnaţi cu putere semnificativă pe pieţele respective.

Potrivit notei informative nr. 1 care însoţeşte documentele supuse consultării publice, în urma analizei efectuate, ANRCETI a tras concluzia că Piaţa 3 rămâne a fi susceptibilă reglementării preventive și toţi furnizorii de rețele de telefonie fixă existenți la moment deţin putere semnificativă pe piaţa de terminare a apelurilor voce în reţelele proprii de telefonie fixă şi urmează a fi desemnaţi de către Consiliul de Administraţie al ANRCETI drept furnizori cu putere semnificativă pe piaţa respectivă, cu anumite modificări expuse în anexele proiectelor de hotărâri. Totodată, ANRCETI consideră necesar de a menține obligațiile speciale preventive impuse anterior furnizorilor cu putere semnificativă pe Piața 3, iar asupra furnizorilor alternativi noi intraţi pe piaţă să impună obligaţii speciale preventive.

Potrivit notei informative nr. 2 care însoţeşte documentele supuse consultării publice, în urma analizei efectuate, ANRCETI a tras concluzia că Piaţa 7 rămâne a fi susceptibilă reglementării preventive și toţi furnizorii de rețele de telefonie mobilă existenți la moment deţin putere semnificativă pe piaţa de terminare a apelurilor voce în reţelele proprii de telefonie mobilă, însă puterea de influenţare a furnizorilor este diferită. Toţi furnizorii urmează a fi desemnaţi de către Consiliul de Administraţie al ANRCETI drept furnizori cu putere semnificativă pe piaţa respectivă. Totodată, ANRCETI consideră necesar de a menține obligațiile speciale preventive impuse anterior furnizorilor cu putere semnificativă pe Piața 7, cu modificări aduse prețului maximal pentru serviciul de terminare a apelurilor în rețele mobile, expuse în anexele la proiectele de hotărâri.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectelor supuse consultării publice, în scris, prin poştă pe adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, mun. Chişinău, prin fax: 022-222-885 sau prin e-mail la adresa: office@anrceti.md. Telefon de contact: 022 251 330. Termenul limită pentru prezentarea comentariilor şi recomandărilor asupra proiectelor este 21 iunie 2019. ANRCETI este la dispoziția părților interesate pentru organizarea până la această dată de audieri publice pentru orice informații suplimentare.

Primul proiect este disponibil în versiunile: word:  pdf: 
Al doilea proiect este disponibil în versiunile: word:  pdf: 

3 iunie 2019

Ultima actualizare: 3/06/2019