Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Mai, 2019

Consultare publică a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea consiliului de soluţionare a disputelor în cadrul ANRCETI

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) expune pe pagina sa web www.anrceti.md spre consultare publică proiectul (.pdf) cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de soluţionare a disputelor în cadrul ANRCETI. Data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea documentului expus spre consultare este 25 martie 2019.

Elaborarea proiectului a fost determinată pe punerea în aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 380/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru soluţionarea disputelor în cadrul organelor de control (în continuare – Consiliu).

Potrivit Notei informative, acest proiect reglementează activitatea Consiliului în scopul examinării cererilor prealabile, ce au ca subiect contestarea controlului şi/sau rezultatele acestuia, depuse de persoanele care practică activitatea de întreprinzător în domeniile de competenţă ale ANRCETI şi care au fost supuşi controlului de stat, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 131/2012.

Din 1 aprilie 2019, data intrării în vigoare a Codului administrativ al RM nr. 116/2018, prin care au fost abrogate Legea contenciosului administrativ nr. 793/2000 şi Legea cu privire la petiţionare nr. 190/1994, examinarea cererilor prealabile, de către Consiliu, va fi exercitată exclusiv conform Codului administrativ.

Consiliul are rol consultativ în procedura de examinare a cererilor prealabile de contestare şi este format din directorul ANRCETI, care este şi preşedintele Consiliului, şefii de subdiviziuni din cadrul ANRCETI, reprezentantul Ministerului Economiei şi Infrastructurii şi cel puţin trei reprezentanţi ai asociaţiilor din cadrul mediului de afaceri.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectului supus consultării publice, în scris, prin poştă pe adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, mun. Chişinău, prin fax: 022-222-885 sau prin e-mail la adresa: office@anrceti.md. Telefon de contact: 022 251 340, 022 251 309.

Proiectul este disponibil în versiunile: word:  pdf: 

4 martie 2019

Ultima actualizare: 4/03/2019