Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Februarie, 2019

ANRCETI anunță despre retragerea proiectelor de hotărâri expuse spre consultare publică la data de 23 mai 2018

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

În conformitate cu prevederile Articolului 121 din Legea privind transparenţa în procesul decizional nr. 239 din 13.11.2008 (Monitorul Oficial 215-217/798, 05.12.2008), precum și pct.14 subpct.5), pct.21 și pct.30 din Hotărârea Guvernului cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional nr. 967 din 09.08.2016 (Monitorul Oficial nr. 265-276/1050 din 19.08.2016), Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) retrage din procesul de consultare publică proiectele de hotărâri cu privire la aprobarea Regulamentului de acces și interconectare și cu privire la modificarea și completarea anexelor unor hotărâri, publicate pe pagina web oficială a ANRCETI pe data de 23 mai 2018, cu scopul de a estima şi stabili intervențiile necesare întru îndeplinirea obiectivelor stabilite în Programul de dezvoltare a reţelelor de bandă largă pe anii 2018-2020 şi a Planului de acţiuni privind realizarea acestuia, aprobate în şedinţa Guvernului din data de 05 iunie 2018.

8 iunie 2018

Informaţie prezentată de: ANRCETI
Ultima actualizare: 8/06/2018