Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Februarie, 2019

SA „Moldtelecom” a fost desemnat drept furnizor cu putere semnificativă pe două pieţe relevante

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI – www.anrceti.md) a desemnat SA „Moldtelecom” drept furnizor cu putere semnificativă pe piaţa accesului cu ridicata la infrastructura de reţea la un punct fix şi pe piaţa accesului cu ridicata în bandă largă. Hotărârile Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind desemnarea SA „Moldtelecom” drept furnizor cu putere semnificativă pe cele două pieţe au fost publicate astăzi, 8 octombrie, în Monitorul Oficial.

Piaţa accesului cu ridicata la infrastructura de reţea cuprinde serviciul de acces la bucla/subbucla locală constituită dintr-o pereche de fire metalice din cupru, inclusiv accesul total sau partajat la bucla/subbucla locală, iar piaţa accesului cu ridicata în bandă largă - serviciul de acces cu ridicata în bandă largă bazat pe tehnologia xDSL (acces de tip „bit stream”), inclusiv capacitatea de transmitere asociată.

Iniţial Agenţia a identificat pieţele date drept susceptibile reglementării preventive, după care, în baza analizei detaliate a acestora, a constatat lipsa concurenţei efective pe ele şi a stabilit că SA „Moldtelecom” are putere semnificativă pe aceste pieţe. Conform Legii comunicaţiilor electronice, un furnizor este considerat ca având putere semnificativă pe o anumită piaţa relevantă în cazul în care acesta deţine, conform analizei de piaţă corespunzătoare, o cotă de piaţă egală sau mai mare de 35% şi dacă, în urma analizei de piaţă, Agenţia constată că pe această piaţă nu există concurenţă efectivă.

ANRCETI a remis hotărârile Consiliului său de Administraţie SA „Moldtelecom” şi Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei (ANPC). Conform legislaţiei în vigoare, ANPC urmează să includă, în termen de 10 zile, furnizorul cu putere semnificativă pe cele două pieţe relevante în Lista agenţilor economici care au poziţie dominantă pe pieţele relevante din domeniul comunicaţiilor electronice şi să publice această listă în Monitorul Oficial. La expirarea acestui termen, ANRCETI este în drept să adopte o hotărâre de impunere a obligaţiilor speciale preventive furnizorului desemnat ca având putere semnificativă pe cele două pieţe relevante.

Proiectul hotărârii privind impunerea obligaţiilor speciale preventive SA „Moldtelecom” în legătură cu puterea sa semnificativă pe piaţa accesului cu ridicata la infrastructura de reţea la un punct fix şi pe piaţa accesului cu ridicata în bandă largă a trecut procedura de consultare publică şi urmează a fi aprobat, în viitorul apropiat, în şedinţa publică a Consiliului de Administraţie al Agenţiei. Scopul principal al actului de reglementare este de a înlătura efectele impactului negativ al puterii semnificative a SA „Moldtelecom” asupra pieţelor susmenţionate şi a stimula dezvoltarea concurenţei eficiente pe aceste pieţe.

8 octombrie 2010

Informaţie prezentată de: Serviciul de presă al ANRCETI
Ultima actualizare: 14/01/2011