Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

18 Iunie, 2019

Ponderea cea mai mare în veniturile obținute din activitățile din domeniul comunicațiilor electronice revine serviciilor de acces la Internet și serviciilor de transmisie și retransmisie a programelor audiovizuale

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

În primul trimestru al anului curent, volumul veniturilor provenite din serviciile de acces la Internet fix și mobil, dar și cele obținute din vânzarea serviciilor de transmisie și retransmisie a programelor audiovizuale au înregistrat cele mai mari creșteri, pe fundalul scăderii volumului total al veniturilor realizate pe piața comunicațiilor electronice, care s-a diminuat cu 3,2% şi a însumat 1 mld. 475 mil. lei, arată Raportul privind evoluţia pieţei respective în primul trimestru al anului 2019, publicat astăzi pe pagina web oficială a ANRCETI.

Astfel, veniturile obținute din vânzarea serviciilor de Internet fix au sporit, comparativ cu trimestrul I al anului 2018, cu 6,2% și au însumat 334,7 mil. lei, veniturile din Internet mobil au crescut cu 12,4% și au atins cifra de 274,5 mil. lei, iar vânzările serviciilor de transmisie și retransmisie a programelor audiovizuale au crescut cu 41,6% și au totalizat 83,3 mil. lei.

Scăderea volumului total al vânzărilor pe piața comunicațiilor electronice, atestată în această perioadă, a fost determinată de diminuarea veniturilor din vânzarea serviciilor de telefonie fixă, telefonie mobilă, precum și a veniturilor din alte activități în domeniul comunicaţiilor electronice. Pe piața serviciilor de telefonie fixă vânzările au scăzut cu 17,6% și au totalizat 117,9 mil.lei, iar pe cea a serviciilor de telefonie mobilă - cu 2,9% și au însumat 727,2 mil.lei, iar volumul vânzărilor provenite din alte activități realizate în domeniul comunicaţiilor electronice s-au diminuat cu 25,6% și au totalizat 136,3 mil. lei.

ANRCETI elaborează şi publică pe pagina sa web oficială rapoarte trimestriale despre evoluţia pieţei de comunicaţii electronic, întocmite în baza datelor statistice prezentate ANRCETI de către furnizorii care activează în sectorul comunicaţiilor electronice.

 

10 iunie 2019

Ultima actualizare: 10/06/2019