Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

Linia specială pentru comunicarea
accidentelor de muncă: 080080099

 

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

21 Septembrie, 2020

Consiliul de Administraţie anunţă o şedinţă publică pentru aprobarea a două proiecte de hotărâri

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI – www.anrceti.md) anunţă pentru săptămâna viitoare desfăşurarea unei şedinţe publice la care vor fi discutate şi aprobate două proiecte de hotărâri: procedura de administrare a codurilor punctelor de semnalizare şi condiţiile speciale de licenţă privind utilizarea numerelor non-geografice pentru reţelele mobile virtuale. Şedinţa va avea loc marţi, 21 septembrie, la ora 14.00, în incinta ANRCETI, et.5, sala de şedinţe şi protocol (bd. Ştefan cel Mare, 134).

Ambele proiecte au fost supuse consultărilor publice pe pagina de Internet a Agenţiei: primul – în perioada 21 iulie – 20 august curent, iar cel de-al doilea – în intervalul 29 iulie – 23 august curent. Recomandările parvenite la Agenţie pe marginea celor două proiecte sunt reflectate în prima şi în a doua sinteză, documente care-s expuse pe site-ul Agenţiei.

Primul proiect are scopul de a eficientiza gestionarea şi administrarea codurilor de semnalizare utilizate de către furnizorii de reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice pentru identificarea reţelelor sau a unor elemente de reţea. Potrivit notei informative, autorii proiectului consideră că acesta va asigura cadrul reglementar necesar pentru preluarea, gestionarea şi administrarea eficientă de către ANRCETI a codurilor punctelor de semnalizare, precum şi pentru asigurarea transparenţei acestui proces.

Cel de-al doilea proiect are drept obiectiv eficientizarea utilizării spectrului de frecvenţe pentru serviciile publice de telefonie mobilă, promovarea concurenţei şi protecţia drepturilor utilizatorilor finali privind accesul la serviciile prestate de furnizorii de reţele mobile virtuale la puncte mobile (Mobile Virtual Network Operators - MVNO) cu utilizarea numerelor non-geografice din blocul de numere „071xxxxxx”, unde x = 0…9. În nota informativă care însoţeşte proiectul se arată că, în virtutea faptului că deocamdată reţelele mobile virtuale nu sunt reglementate, Agenţia impune, prin condiţiile de licenţă, doar unele obligaţii ce ţin de protecţia utilizatorilor finali şi de utilizarea eficientă şi conformă a resurselor de numerotare respective.

Proiectul stabileşte că licenţa de utilizare a numerelor non-geografice pentru reţelele mobile virtuale se eliberează numai furnizorilor autorizaţi în acest sens în condiţiile Legii comunicaţiilor electronice şi care dispun de un acord semnat cu un furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice mobile sau aduc dovezi privind intenţia părţilor pentru semnarea unui astfel de acord.

Persoanele interesate pot solicita consultaţii şi clarificări asupra proiectelor de la Dna Ala Baidauz, şef al direcţiei reglementare tehnică şi standardizare a Agenţiei. Telefon de contact: 251-312.

16 septembrie 2010

Ultima actualizare: 16/09/2010