Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

Linia specială pentru comunicarea
accidentelor de muncă: 080080099

 

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

18 Iulie, 2019

ANRCETI anunță despre completarea agendei ședinței publice de aprobare

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice şi Tehnologia Informației (ANRCETI) anunță despre completarea agendei şedinței publice a Consiliului de Administrație al ANRCETI din data de 01 iulie 2019 cu proiectul privind aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și funcționare a Consiliului de soluționare a disputelor (în continuare – Consiliu) în cadrul ANRCETI.

Proiectul a fost consultat public în perioada 04 martie-25 martie curent. Recomandările şi propunerile parvenite asupra proiectului se regăsesc în Sinteza obiecțiilor, propunerilor și recomandărilor.

Potrivit notei informative, acest proiect reglementează activitatea Consiliului în scopul examinării cererilor prealabile, ce au ca subiect contestarea controlului şi/sau rezultatele acestuia, depuse de persoanele care practică activitatea de întreprinzător în domeniile de competenţă ale ANRCETI şi care au fost supuşi controlului de stat, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 131/2012.

Din 1 aprilie 2019, data intrării în vigoare a Codului administrativ al RM nr. 116/2018, prin care au fost abrogate Legea contenciosului administrativ nr. 793/2000 şi Legea cu privire la petiţionare nr. 190/1994, examinarea cererilor prealabile, de către Consiliu, va fi exercitată exclusiv conform Codului administrativ.

Consiliul are rol consultativ în procedura de examinare a cererilor prealabile de contestare şi este format din directorul ANRCETI, care este şi preşedintele Consiliului, şefii de subdiviziuni din cadrul ANRCETI, reprezentantul Ministerului Economiei şi Infrastructurii şi cel puţin trei reprezentanţi ai asociaţiilor din cadrul mediului de afaceri.

Detalii suplimentare despre proiectele menționate le puteți obține la tel. 022 251 337, 022 251 309.

28 iunie 2019

Ultima actualizare: 28/06/2019