Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: +373 22 251-364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

08 Decembrie, 2022

Consultarea publică a proiectului Recomandărilor privind autoreglementarea serviciului de filtrare a conținutului din Internet cu impact negativ asupra copiilor

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a expus astăzi, 29 martie, pe pagina sa web oficială spre consultare publică proiectul  (.pdf) hotărârii Consiliului său de Administraţie cu privire la aprobarea Recomandărilor privind autoreglementarea serviciului de filtrare a conținutului din Internet cu impact negativ asupra copiilor prestat de către furnizorii serviciilor de acces la Internet accesibile publicului. Consultarea se va desfăşura până la data de 20 aprilie 2018, aceasta fiind data limită pentru prezentarea recomandărilor asupra documentului.

Proiectul a fost elaborat în conformitate cu prevederile Planului de acțiuni privind promovarea siguranței pe Internet a copiilor și adolescenților pentru anii 2017 – 2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 212 din 05.04.2017 și are drept scop asigurarea posibilității autoreglementării de către părinți, reprezentanți legali, administratori ai instituțiilor preșcolare și școlare a serviciului de filtrare a conținutului din Internet cu impact negativ asupra persoanelor minore.

În nota informativă care însoțește proiectul se arată că la elaborarea acestuia au fost luate în considerare rezultatele sondajului de opinie în problematica respectivă efectuat de ANRCETI cu participarea furnizorilor de servicii de acces la Internet la puncte mobile și la puncte fixe, precum și practica internațională de utilizare a instrumentelor și metodelor de autoreglementare în scopul creșterii nivelului de siguranță pe Internet a copiilor și adolescenților.

Autorii proiectului recomandă furnizorilor de servicii de acces la Internet să elaboreze și să publice pe paginile proprii de Internet ghiduri pentru utilizatori, care vor conține șase compartimente tematice, după cum urmează: informații generale privind siguranța online a persoanelor minore; instrumentele ce pot fi puse la dispoziția utilizatorilor în scopul protejării copiilor împotriva conținutului din Internet periculos psihicului persoanelor minore; modalitățile de filtrare a conținutului de pe Internet; controlul utilizării echipamentelor mobile/calculatorului și a accesului la Internet; monitorizarea utilizării telefonului mobil/calculatorului și Internetului; mecanismele de selectare de către copii a conținutului de pe Internet.

Conform proiectului, furnizorii de servicii de acces la Internet vor plasa ghidurile menționate și în oficiile lor comerciale, vor asigura accesul utilizatorilor la informația respectivă și actualizarea acesteia, în cazul apariției unor noi instrumente și/sau metode de autoreglementare a serviciului de filtrare a conţinutului din Internet cu impact negativ asupra copiilor.

Persoanele interesate pot expedia observații şi recomandări asupra proiectului supus consultării publice, în scris, prin poştă pe adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, mun. Chişinău, prin fax: 022-222-885 sau prin e-mail la adresa: office@anrceti.md. Informaţii suplimentare despre proiect le puteţi obţine la telefoanele 022 251 320, 022 251 312.

Proiectul este disponibil în versiunile: word:  pdf: 

29 martie 2018

Ultima actualizare: 29/03/2018