Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

22 Iulie, 2024

ANRCETI a făcut public Programul său de elaborare a actelor de reglementare pentru anul 2018

Majoritatea actelor de reglementare pe care Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) planifică să le emită în anul 2018 vizează actualizarea și aducerea hotărârilor sale anterioare în concordanță cu noile prevederi ale Legii comunicațiilor electronice, republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 399 – 410 din 17 noiembrie 2017. Subiectele acestor documente se regăsesc în Programul de elaborare a actelor de reglementare ale ANRCETI pentru anul 2018, document aprobat în ședința publică a Consiliului său de Administrație din 28 decembrie curent prin Hotărârea nr. 55 și publicat astăzi pe pagina sa web oficială.

Elaborarea și adoptarea actelor de reglementare incluse în Program au scopul de a contribui la crearea condițiilor necesare pentru o concurență eficientă pe piața comunicațiilor electronice, implementarea mecanismelor de asigurare a accesului și a interconectării rețelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice, la eficientizarea utilizării spectrului de frecvențe radio și a resurselor de numerotare, sporirea gradului de protecție a drepturilor utilizatorilor finali de servicii accesibile publicului.

În acest sens, ANRCETI va purcede la revizuirea actelor sale de reglementare ce vizează interconectarea, identificarea și analiza piețelor relevante din domeniul comunicaților electronice și desemnarea furnizorilor de rețele și/sau servicii de comunicații electronice cu putere semnificativă pe aceste piețe, furnizarea serviciilor de comunicații electronice, cesionarea licențelor de utilizare a resurselor limitate, administrarea resurselor de numerotare, stabilirea parametrilor de calitate a serviciilor publice de comunicații electronice și alte aspecte în materie de reglementare.

ANRCETI planifică, de asemenea, să finalizeze iterația a patra a analizei piețelor relevante cu piața de tranzit de trafic în rețelele publice de telefonie și să aprobe măsurile de reglementare preventivă a acestei piețe, să elaboreze și să adopte recomandări privind autoreglementarea serviciului de filtrare a conţinutului din Internet cu impact negativ asupra copiilor prestat de către furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice.

Programul nominalizat a fost elaborat în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la procedurile de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 967 din 9 august 2016, și are scopul de a asigura transparența în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor ANRCETI.

29 decembrie 2017

Ultima actualizare: 29/12/2017