Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

10 Iunie, 2023

Valoarea pieței serviciilor poștale a înregistrat creșteri în anul 2021

Potrivit Raportului statistic privind evoluția pieței de comunicații poștale în anul 2021 , publicat astăzi de Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) pe pagina www.anrceti.md, valoarea pieței de servicii poștale a crescut, comparativ cu anul 2020, cu 11,7% și a însumat 395 mil. 774,7 mii lei.

Cea mai mare rată de creștere, de 25,8%, a fost obținută la vânzările din publicitatea prin poștă, constituind 836,8 mii lei și la vânzările obținute din trimiterile de corespondență (+14,9%), alcătuind 164 mil. 700,6 mii lei.Veniturile obținute din vânzarea trimiterilor rapide (servicii Express) au crescut cu 7,4%, însumând 125 mil. 413,8 mii lei, iar veniturile realizate din vânzarea coletelor poștale s-au majorat cu 4,5%, totalizând 80 mil. 259,2 mii lei. Veniturile obținute din alte servicii poștale au crescut cu 46,4% și au alcătuit 24 mil. 564,3 mii lei.

Analiza traficului poștal arată că, numărul total al traficului de trimiteri poștale a înregistrat o scădere de 3,7%, și a totalizat 47 mil. 943 mii de trimiteri. Numărul coletelor poștale a scăzut cu 5,2% și a alcătuit 825, 7 mii, numărul trimiterilor poștale (de corespondență, imprimate (inclusiv saci M), pachete mici) s-a micșorat cu 3,7%, și a constituit 46 mil. 671 mii, iar numărul trimiterilor rapide (servicii Express) a înregistrat o scădere de 1,7%, însumând 446,2 mii. Din numărul total de trimiteri poștale, 40 mil. 634,5 mii au alcătuit trimiterile poștale interne, iar 7 mil. 308,5 mii au reprezentat trimiterile poștale internaționale.

Totodată, volumul total al veniturilor provenite din vânzarea serviciilor care fac parte din sfera serviciului poștal universal a constituit 194 mil. 511,5 mii lei, în creștere cu 18,8% față de anul 2020.

Traficul de trimiteri poștale din sfera serviciului poștal universal a scăzut cu 5,1%, în raport cu 2020, alcătuind 43 mil. 980 mii de trimiteri.
 

2 iunie 2022  

Ultima actualizare: 6/06/2022