Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

10 Iunie, 2023

ANRCETI anunță consultarea publică a 2 proiecte de Hotărâri ale Consiliului de Administrație

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) expune pe pagina sa web oficială www.anrceti.md, pentru consultare publică, 2 proiecte de Hotărâri ale Consiliului de Administraţie:
1. Proiectul privind aprobarea Condiţiilor speciale tip de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din benzile de frecvențe 10,7-12,75 GHz și 14,0-14,5 GHz în scopul furnizării rețelelor și serviciilor de comunicații prin intermediul unor rețele de stații de comunicații prin satelit, destinate transmisiilor de date;
2. Proiectul pentru modificarea Hotărârii Consiliului de Administrație al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 126 din 2 iunie 2009 cu privire la stabilirea categoriilor de frecvenţe radio şi echipamente radio a căror utilizare este permisă fără obţinerea unei licenţe sau a permisului tehnic.

Consultarea publică se va desfăşura până la 5 iulie 2022, aceasta fiind data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea acestor proiecte.

Potrivit notei informative nr.1, acest proiect de hotărâre conţine cerinţe care urmează a fi respectate obligatoriu de către titularul licenței pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din benzile de frecvențe 10,7-12,75 GHz și 14,0-14,5 GHz la furnizarea reţelelor și serviciilor de comunicații prin intermediul rețelei NGSO de stații de comunicații prin satelit, destinate transmisiilor de date.

Potrivit notei informative nr. 2, prin proiectul respectiv se propune operarea modificărilor la Anexa Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 126/2009 cu privire la stabilirea categoriilor de frecvenţe radio şi echipamente radio a căror utilizare este permisă fără obţinerea unei licenţe sau a permisului tehnic prin includerea această categorie a Stațiilor și sistemelor de sol funcționând în cadrul serviciului fix prin satelit în benzile de frecvență 14,0-14,5 GHz (Pământ-spațiu), 10,7-12,75 GHz (spațiu-Pământ).

Detalii suplimentare pe marginea documentelor expuse la consultare publică puteți obține la telefoanele: 0 22 251 303 D. Griciuc, șef DRAS, și 0 22 251 337, V. Vozian, consultant DRAS.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi propuneri asupra proiectelor, în scris, la adresa poştală: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, Chişinău, fax: (0 22) 222 885 şi la adresa electronică: office@anrceti.md.

15 iunie 2022 

Ultima actualizare: 15/06/2022