Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

14 Iulie, 2024

ANRCETI a fost acceptată în calitate de participant BEREC

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) are plăcerea de a anunța că a fost acceptată în calitate de participant fără drept de vot la lucrările Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (BEREC).

Participarea ANRCETI la lucrările BEREC fără drept de vot va permite acesteia să beneficieze de expertiza și bunele practici ale celorlalte autorități de reglementare europene și să contribuie la dezvoltarea unei piețe europene a comunicațiilor electronice mai coezive și eficiente.

ANRCETI consideră această acceptare ca o recunoaștere importantă a eforturilor sale de a alinia reglementările și practicile la standardele europene și de a îmbunătăți serviciile de comunicații electronice din Republica Moldova. Aceasta reprezintă un pas semnificativ către integrarea pieței naționale de comunicații electronice în cadrul pieței europene.

BEREC este organismul de reglementare care sprijină și coordonează activitatea autorităților naționale de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice din Uniunea Europeană, având un rol crucial în asigurarea unei piețe unice digitale funcționale și competitive.

18 iunie 2024

Ultima actualizare: 18/06/2024