Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

28 Mai, 2023

ANRCETI anunță consultarea publică a două proiecte de hotărâri

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a expus pe pagina web oficială www.anrceti.md spre consultare publică două proiecte de hotărâri:
1) proiectul pentru modificarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.54/2017 cu privire la regimul de autorizare generală și licențiere din domeniul comunicațiilor electronice;
2) proiectul pentru modificarea Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 126/2009 cu privire la stabilirea categoriilor de frecvențe radio și echipamente radio a căror utilizare este permisă fără obținerea unei licențe sau a permisului tehnic.

Consultarea publică se va desfăşura până la 16 februarie 2023, aceasta fiind data limită de prezentare a obiecțiilor și propunerilor pe marginea documentelor respective.

Potrivit notei informative care însoțește primul proiect, elaborarea acestuia a fost necesară pentru aducerea în concordanță cu prevederile Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător și Legii nr. 161/2011 privind implementarea ghișeului unic în desfășurarea activității de întreprinzător. Detaliile despre proiectul respectiv se regăsesc aici.

Potrivit notei informative care însoțește al doilea proiect, modificarea acestuia a fost condiționată de modificările operate în Tabelul național de atribuire a benților de frecvențe, prin Hotărârea HCSFR 1/2022 din 23.12.2022, precum și de deciziile Comitetului pentru comunicații electronice (ECC), de prevederile Recomandării ERC 70-03, cu modificările din 10.06.2022, care se referă la utilizarea dispozitivelor cu rază mică de acțiune (SRD – Short range devices), având în vedere că țara noastră este membră a Conferinţei Europene a Administraţiilor de Poştă şi Telecomunicaţii (CEPT). Detalii despre proiectul menționat se regăsesc aici.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectului supus consultării publice, în scris, prin poştă pe adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, mun. Chişinău, prin fax: 022222885 sau prin e-mail la adresa: office@anrceti.md.

Informații suplimentare despre aceste proiecte pot fi obținute la telefoanele: 022251303 – D. Griciuc, șef DRAS, 022251312 - A. Baidauz, specialist DRAS.

27 ianuarie 2023

Ultima actualizare: 27/01/2023