Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

10 Iunie, 2023

Piața serviciilor de telefonie fixă a scăzut în anul 2021

Datele statistice despre evoluția pieței serviciilor de telefonie fixă în anul 2021, agregate de Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI), arată că valoarea pieței respective a scăzut, față de anul 2020, cu 12% și a alcătuit peste 333,9 mil. lei. Această diminuare a fost cauzată de scăderea numărului de abonați și a traficului de voce în rețelele de telefonie fixă. Timp de un an, numărul abonaților s-a micșorat cu 2,7% și a însumat puțin peste 1 mil., iar volumul total de trafic a scăzut cu 15,3% și a alcătuit 972 mil. minute.

Potrivit datelor prezentate ANRCETI de către furnizorii activi de servicii de telefonie fixă, diminuarea numărului de abonați a fost determinată de micșorarea bazei de abonați atât ai S.A.”Moldtelecom”, cu 2,9%, însumând circa 894 mii, cât și ai furnizorilor alternativi – cu 1,1%, alcătuind 106,5 mii. Urmare a acestei evoluții, rata de penetrare a serviciilor de telefonie fixă, raportată la 100 de locuitori ai republicii, a scăzut față de anul 2021, cu 0,4 puncte procentuale și a alcătuit 38,5%.

Diminuarea volumului total al traficului de voce în reţelele de telefonie fixă a fost cauzată de diminuarea tuturor tipurilor de trafic. Traficul iniţiat către rețelele internaționale a scăzut cu 33,4%, traficul către alte reţele fixe - cu 15%, iar traficul către reţelele mobile – cu 3,9%. În anul 2021, media lunară a traficului inițiat de la o linie de acces a fost de 2,2 ore, cu 20 minute mai puţin faţă de valoarea medie din anul 2020, iar durata medie a unui apel a fost 2,6 minute.

Venitul mediu lunar per abonat (ARPU), în perioada de raport, s-a redus cu 8,4% și a constituit 27,5 lei. SA ”Moldtelecom” a înregistrat un ARPU de 28,7 lei (în scădere cu 8,8%), iar furnizorii alternativi – un ARPU de 17,4 lei (în scădere cu 2,6%). La sfârșitul anului 2021, cota de piață a S.A. ”Moldtelecom”, în funcție de venituri, a constituit 93,3%.

4 aprilie 2022

Ultima actualizare: 4/04/2022