Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: +373 22 251-364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

25 Septembrie, 2022

Consultarea proiectelor

Proiectul de Analiză a pieţei de furnizare cu ridicata a serviciilor de acces de înaltă calitate la puncte fixe

 textul inițial al proiectului (word, 257 KB:  pdf, 822 KB: )

Proiectul de hotărâre privind măsurile de reglementare preventivă a pieţei de furnizare cu ridicata a serviciilor de acces de înaltă calitate la puncte fixe (Piața 6)

 textul inițial al proiectului (word, 125 KB:  pdf, 242 KB: )

sinteza recomandărilor (PDF, 222 KB)

Textele proiectelor propuse spre aprobare:
 proiectul de analiză (word, 254,33 KB:  pdf, 823 KB: )
 proiectul de hotărâre (word, 126 KB:  pdf, 242 KB: )

 textul aprobat al proiectului de hotărâre (PDF, 245,35 KB)

Proiectele sunt însoţite de o notă informativă.
nota informativă (PDF, 224 KB)

 

Data la care a început consultarea publică a documentului: 05.12.2017

Data limită pentru primirea recomandărilor: 22.12.2017

 

Înapoi

Ultima actualizare: 23/01/2018