Informații privind asigurarea parametrilor de calitate pe trimestrul IV, anul 2014