Informații privind asigurarea parametrilor de calitate pe trimestrul III, anul 2015