Consultarea publică a proiectului privind aprobarea cerințelor referitoare la implementarea măsurilor minime de securitate și integritate a rețelelor și serviciilor publice de comunicaţii electronice