Ponderea cea mai mare în veniturile obținute din activitățile din domeniul comunicațiilor electronice revine serviciilor de acces la Internet și serviciilor de transmisie și retransmisie a programelor audiovizuale