Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

13 Decembrie, 2018

ANRCETI a făcut public un ghid elaborat pentru furnizorii de servicii poștale

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) a elaborat și a publicat pe pagina sa web oficială Ghidul furnizorului de servicii poștale, document care vine cu recomandări și clarificări privind aplicarea clauzelor legale, prevăzute în actele normative și legislative din domeniul comunicațiilor poștale.

Ghidul este structurat în trei capitole în care sunt descrise procedura de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poștale, drepturile, obligațiile și responsabilitățile furnizorilor de servicii poștale, precum și sancțiunile ce pot fi aplicate furnizorilor de servicii poștale pentru încălcarea condițiilor regimului de autorizare generală, prevederilor Legii comunicațiilor poștale nr. 36 din 17.03.2016 (în continuare Legea nr.36/2016) și ale altor acte normative ce vizează serviciile poștale.

Anul trecut, prin Legea nr. 36/2016, ANRCETI i-a fost delegată funcția de reglementare a activităților din domeniul comunicațiilor poștale prin crearea și implementarea unui cadru de reglementare necesar asigurării unui înalt nivel de calitate a prestării serviciilor poștale, dar și de protecție a utilizatorilor acestor servicii în relațiile lor cu furnizorii.

După intrarea în vigoare a Legii nr. 36/2016, ANRCETI a creat, pe pagina sa web oficială http://www.anrceti.md, o secțiune nouă intitulată Comunicații poștale în care sunt publicate mai multe informații utile pentru furnizorii de servicii poștale și utilizatorii acestor servicii.

Conform situației din 30.06.2017, ANRCETI a autorizat și, respectiv, a înscris în Registrul public al furnizorilor de servicii poștale 38 de antreprenori care dețin dreptul de furnizor de rețele și/sau servicii poștale.

3 iulie 2017

Ultima actualizare: 3/07/2017